ஷேர் மார்க்கெட் ஆர்டர்கள் – மார்க்கெட் & லிமிட் ஆர்டர்கள்


நான் புதுமுக முதலீட்டாளராக என்னுடய தரகு நிறுவனத்தின் அலுவலகத்தில் டீலர் அருகில் உட்கார்ந்திருந்த சமயங்களிலெல்லாம், “ஸ்டாப் ஆர்டர் போடவா, லிமிட் ஆர்டர் போடவா” என்றெல்லாம் பேசிக்கொள்ளும்போது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாமலிருந்தது. அதெல்லாம் என்னவென்று இப்போது பார்க்கலாம்!

ஆர்டர்கள் இருவகைப்படும்

1. மார்க்கெட் ஆர்டர்

2. லிமிட் ஆர்டர்

மார்க்கெட் ஆர்டர் போட்டால், மார்க்கெட்டில் என்ன விலை போகிறதோ, அந்த விலையில் நம்முடைய ஆர்டர் எக்சிக்குயூட் ஆகும். அதாவது, மார்க்கெட்தான் நாம் டிரேடின் விலையை தீர்மானிக்கிறது. அதனால், நாம் நினைத்த (அல்லது திரையில் பார்த்த) விலையை விட சற்று கூடக் குறைய இருக்கலாம். இந்த விலை மாற்றத்தினால் வரும் நட்டத்தை “ஸிலிப்பேஜ்” என்கிறார்கள். இவ்வாறு ஸிலிப்பேஜ் நட்டம் இருந்தாலும் ஆர்டர் கண்டிப்பாக டிரேட் ஆகி விடும் என்ற கியாரண்டி இருக்கிறது.

லிமிட் ஆர்டர் என்றால், நாம்தான் ‘நம்முடைய இந்த டிரேட், இந்த விலையில்தான் நடக்க வேண்டும்” என்று தீர்மானிக்கிறோம். அதனால், ஸிலிப்பேஜ் நட்டம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரும்போது நம்முடைய டிரேட் எக்சிக்குயூட் ஆகி, நம்முடைய ஸிலிப்பேஜ் நட்டம் ஏற்படாமல் காக்கிறது. அப்படியானால், இதுதான் சிறந்தது என்று நினைக்கிறீர்களா? ஒரு நிமிஷம் பொறுங்கள்! அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரும்போது என்பதை அழுத்தமாக எழுதியுள்ளேன். அதாவது, அந்த விலை வராமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும்? எப்படி வராமலிருக்கும் என்கிறீர்களா? நீங்கள் குறிப்பிட்ட விலை, ஒரு கேப்-பிலோ அல்லது “டிக்” வராமலோ சென்று விட்டால், அந்த டிரேட் நடக்காமல், உங்களுடைய டிரேட் பெண்டிங்க்-கில் இருக்கும்.

உதாரணம் 1:
“அஆ” ஸ்டாக் ரூ.110-இல் டிரேட் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் அதை மார்க்கெட் ஆர்டரில் “BUY-வாங்க” ஆர்டர் போடும்போது, அது 110-லும் கிடைக்கலாம். அல்லது, 110.15 (அ) 110.60 (அ) 111.10 என்று அப்போது மார்க்கெட்டில் என்ன விலையில் கிடைக்கிறதோ, அந்த விலையில் வாங்கப்படும். இதேபோலத்தான், இதை மார்க்கெட் ஆர்டரில் “SELL-விற்க” ஆர்டர் போடும்போது, மார்க்கெட்டில், 110 (அ) 109.85 (அ) 109.45 என எந்த விலையிலும் அந்த ஆர்டர் டிரேட் செய்யப்படும்.

இதையே, நீங்கள் 110.20-இல் “லிமிட் BUY” ஆர்டர் போட்டிருந்தால், இந்தக் குறிப்பிட்ட டிக் வராமல் போனதால், உங்களின் ஆர்டர் பெண்டிங்க்-கில்தான் இருக்கும்.

அதே போல, 109.70-இல் “லிமிட் SELL” ஆர்டர் போட்டிருந்தால், அந்த ஆர்டரும் பெண்டிங்க்-கில்தான் இருக்கும்.

இதுதான் லிமிட் & மார்க்கெட் ஆர்டருக்குள்ள விசேஷங்கள்!

இப்போது ஸ்டாப் ஆர்டர் பற்றிப் பார்ப்போம்!
(கவனம்: இது ஸ்டாப் ஆர்டர் பற்றியது. இன்னமும் நாம் ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டருக்குப் போகவில்லை. எனவே, கன்ஃப்யூஷன் வேண்டாம்!)
இதுவாகப்பட்டது யாதெனில், நாம் நினைத்த ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில்தான் அந்த ஆர்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று பொருள் கொள்ளலாம். இது மேலும் இரு உபபிரிவுகளாக “ஸ்டாப் BUY”, “ஸ்டாப் SELL” என இருக்கிறது.
உதாரணம்:
இப்போது “இஈ” கம்பெனியின் விலை 130-ஆக இருக்கிறதென்று வைத்துக்கொள்ளலாம். 138 ரெஸிஸ்டன்ஸாக இருந்து, ஒரு பிரேக் அவுட் ஏற்பட்டால், நன்கு விலையேறும் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்களேயானால்,   “ஸ்டாப் BUY” ஆர்டர் போடலாம்.

அதாவது தற்போதைய விலையானது 130-இல் இருக்கும்போதே, 138-இல் “ஸ்டாப் BUY” ஆர்டர் போட்டுவிடலாம். விலை எப்போது 138-ஐ உடைத்துக் கொண்டு மேலே செல்கிறதோ, அப்போது உங்கள் ஆர்டர் “ஸ்டாப் BUY (மார்க்கெட்)” ஆர்டராக எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அனுப்பப்பட்டு, 138 (அ) 138.10 (அ) 138.55 என்று எந்த விலையிலும் டிரேட் நடந்து விடும். (மார்க்கெட் ஆர்டரில் டிரேட் கண்டிப்பாக நடக்கும்; ஆனால், ஸிலிப்பேஜ் இருக்குமென்று மேலே பார்த்தோமே, நினைவிருக்கிறதா?)
இதையே, “ஸ்டாப் BUY (லிமிட்)” ஆர்டர் 138-இல் போட்டு, லிமிட் பிரைஸ் 138.10 என்று போட்டீர்களேயானால், என்ன நடக்குமென்று பார்க்கலாம். விலை 138-ஐ உடைத்துக் கொண்டு மேலே செல்லும்போது, உங்கள் ஆர்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அனுப்பப்பட்டு, 138.10 வரும்போது (அந்தக் குறிப்பிட்ட விலையிலே) வாங்கப்படும். சப்போஸ், 138 உடைத்த பிறகு, அடுத்த டிக் 138.10 வராமல், 138.25; 138.50; 138.90; 139.40 என்று விலை “சர்ரென்று” மேலே செல்கிறதென்றால், உங்களுடைய 138.10 லிமிட் ஆர்டர் பெண்டிங்க்-கில்தான் இருக்கும். அந்த டிரேட் நடந்திருக்காது. (விலையை நீங்கள் நிர்ணயிப்பதால், அந்த விலை வரும்போது டிரேட் நடக்கும். அந்த விலையைத் தாண்டிச் செல்லும்போது டிரேட் நடக்காமல், பெண்டிங்க் வைக்கப்படும்)

“ஸ்டாப் SELL” ஆர்டரும் இதைப் போலத்தான்; “ஸ்டாப் SELL (மார்க்கெட்)”, “ஸ்டாப் SELL (லிமிட்)” என இருவகையில் நாம் ஆர்டர் போடலாம்.

இப்போது, ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டருக்கு வருவோம்!

இதுவும் பேஸிக்கா பார்த்தோமுன்னா, இதுவும் ஒரு ஸ்டாப் ஆர்டர்தான். என்ன இது நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தற ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டரா இருக்குது. அதாவது, நீங்க “உஊ” ஸ்டாக்கில் ரூ. 330-இல் ‘ஷார்ட்’ டிரேட் எடுத்து, ரூ. 350-இல் ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தால், விலை 350-ஐ உடைத்துக்கொண்டு மேலே செல்லும்போது, உங்களின் ஆர்டர் டிரிக்கர் ஆகி, மார்க்கெட்டில் என்ன விலை போகிறதோ (ஸ்டாப்லாஸ் மார்க்கெட் ஆர்டராக) அந்த விலையில் டிரேட் நடைபெற்றுவிடும்.
இதையே, ஸ்டாப்லாஸ் (லிமிட்) ஆர்டராக, 350-இல் போட்டு, லிமிட் பிரைஸ்-ஆக 350.25 என்று ஆர்டர் போட்டிருந்தால், 350 உடைபடும்போது, உங்களின் ஸ்டாப்லாஸ் ஆர்டர் 350-டிரிக்கராகி, எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அனுப்பப்பட்டு, (உங்களின் லிமிட் பிரைஸ்) 350.25 வந்தால் மட்டுமே உங்களின் டிரேட் நடந்தேறும். அப்படியில்லாமல், டிக்குகள் 350.05; 350.10; 350.55; 351.10; 350.30; 351.25 என்று “விர்ரென்று” சென்று கொண்டேயிருந்தால், உங்களின் “ஸ்டாப்லாஸ் லிமிட்” ஆர்டர் பெண்டிங்க்-கில்தானிருக்கும்.

எது வேணும் உங்களுக்கு? இதுவா (அ) அதுவா?

உங்களுக்கு “ஸிலிப்பேஜ் நஷ்டமானால் பரவாயில்லை; ஆர்டர் நடந்தேறினால் போதும்” என்றால் மார்க்கெட் ஆர்டர் போடலாம்.
“அதெல்லாம் இல்லை! நான் நிர்ணயிக்கும் விலையில்தான் டிரேட் நடக்க வேண்டும்” என்று லிமிட் ஆர்டர் போட்டால், டிரேட் நடக்காமலிருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.

அதிலும் விசேஷமாக, தற்போதைய மார்க்கெட் நிலவரத்தில் (அதிக ஏற்ற, இறக்கங்களுடன் இருக்கும் ‘ஹை வாலட்டிலிட்டி” நிலையில்) லிமிட் ஆர்டர் நல்லதா எனத் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள்!

-பாபு கோதண்டராமன்

Advertisements

About KaalaiyumKaradiyum
Trying to be a system trader; but the discretion takes over and the system goes for a toss. Just hangin in. You can make it Babu! Don't give up!

One Response to ஷேர் மார்க்கெட் ஆர்டர்கள் – மார்க்கெட் & லிமிட் ஆர்டர்கள்

  1. C.V.Srinivasan says:

    சார் நல்ல அருமையான உபயோகமான கட்டுரை,எனக்கு தெரிந்த பங்கு சந்தையில் வெண்ற பெரியவர் ஒருவர் கூரியது மார்க்கெடில் லிமிட் ஆர்டெர் போடும்போது 50 க்கு ஆர்டெர் போட 49.55,49.85 —– என ஆர்டெர் போட்டால் கிட்டதட்ட நாம் எதிர்பார்க்கும் விலை கிடைக்கும்

இதப் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இங்கே எழுதுங்க!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: