ஆகஸ்ட் மாத பெர்ஃபார்மன்ஸ்: NSE ஸ்டாக்ஸ்


விலை உயர்ந்த பங்குகள்!

 

ஸ்டாக் 31/8/13 விலை மாற்றம் ஏற்றம்
KIRIINDUS 11.00 6.35 136.6%
INFODRIVE 5.30 2.65 100.0%
FOURSOFT 29.30 12.60 75.4%
STCINDIA 129.55 54.90 73.5%
_ADVANCE 648.00 273.00 72.8%
DQE 11.65 4.75 68.8%
ALCHEM 37.00 14.25 62.6%
SUVEN 36.25 13.05 56.3%
RANBAXY 407.85 145.50 55.5%
TWL 115.60 41.00 55.0%
MANAPPURAM 18.60 6.45 53.1%
RUSHIL 50.10 16.95 51.1%
ICIL 26.65 8.95 50.6%
MUTHOOTFIN 113.60 37.95 50.2%
SMOBILITY 41.65 13.75 49.3%
SESAGOA 188.75 61.55 48.4%
JPPOWER 12.95 4.20 48.0%
LAKPRE 36.30 11.55 46.7%
DREDGECORP 247.45 77.05 45.2%
TRIDENT 9.60 2.90 43.3%
VAKRANSOFT 74.80 22.30 42.5%
IMFA 216.40 64.15 42.1%
INDIAVIX 27.81 8.00 40.4%
STAR 873.85 251.20 40.3%
BINDALAGRO 18.10 5.15 39.8%
CYBERTECH 16.35 4.65 39.7%
_UNCHANGED 96.00 27.00 39.1%
CHROMATIC 5.60 1.55 38.3%
VIVIMEDLAB 145.45 39.30 37.0%
CMAHENDRA 174.10 45.60 35.5%
ADVANTA 129.20 33.60 35.1%
AMTEKINDIA 71.95 18.60 34.9%
KNRCON 109.00 28.00 34.6%
RBN 48.15 12.20 33.9%
TATAMETALI 37.15 9.00 32.0%
DATAMATICS 25.05 6.05 31.8%
SAGCEM 240.00 57.65 31.6%
RSYSTEMS 275.90 65.90 31.4%
TATASTEEL 274.00 63.85 30.4%
RADICO 120.70 28.10 30.3%
ALEMBICLTD 24.15 5.60 30.2%
CAPF 155.15 35.90 30.1%
NATIONALUM 33.75 7.70 29.6%
GALLISPAT 98.35 22.40 29.5%
ROHLTD 27.40 6.20 29.2%
HARRMALAYA 42.45 9.55 29.0%
EASUNREYRL 53.10 11.80 28.6%
INDOSOLAR 1.80 0.40 28.6%
LANCOIN 17.95 3.95 28.2%
ACROPETAL 5.25 1.15 28.0%
PRAENG 8.00 1.75 28.0%
EDL 43.80 9.55 27.9%
ZUARIGLOB 53.70 11.50 27.3%
SHILPI 17.00 3.60 26.9%
MARALOVER 12.95 2.65 25.7%
TVTODAY 71.25 14.30 25.1%
PGEL 107.70 21.60 25.1%
HINDZINC 123.75 24.80 25.1%
BGRENERGY 99.60 19.90 25.0%
UTTAMSTL 56.05 11.00 24.4%
PIRLIFE 24.35 4.75 24.2%
JSWHL 346.00 67.20 24.1%
NIITLTD 18.65 3.60 23.9%
INDBANK 3.40 0.65 23.6%
INVENTURE 6.80 1.30 23.6%
BLKASHYAP 5.80 1.10 23.4%
BGLOBAL 7.00 1.30 22.8%
BHARATFORG 240.95 44.45 22.6%
HCC 9.80 1.80 22.5%
JINDALSAW 49.40 9.05 22.4%
TI 58.70 10.75 22.4%
ANKITMETAL 10.90 1.95 21.8%
KSL 40.10 7.10 21.5%
KRBL 24.50 4.30 21.3%
SUPERSPIN 5.45 0.95 21.1%
NUCLEUS 84.10 14.65 21.1%
INFINITE 110.30 19.15 21.0%
ASTRAZEN 811.60 140.40 20.9%
MMFL 75.00 12.90 20.8%
NMDC 119.00 20.45 20.8%
UFLEX 60.55 10.35 20.6%
VAIBHAVGBL 200.50 34.00 20.4%
DELTACORP 59.90 10.05 20.2%
HINDALCO 105.05 17.55 20.1%
ORIENTPPR 6.00 1.00 20.0%
ESTER 8.85 1.45 19.6%
HINDOILEXP 29.45 4.80 19.5%
ESL 3.40 0.55 19.3%
ABCIL 80.05 12.70 18.9%
OISL 21.50 3.40 18.8%
PARAL 51.05 8.05 18.7%
BODALCHEM 8.25 1.30 18.7%
HOCL 7.95 1.25 18.7%
DICIND 199.30 31.20 18.6%
AHMEDFORGE 95.40 14.65 18.1%
ASSAMCO 4.95 0.75 17.9%
CARERATING 531.00 80.30 17.8%
TARMAT 8.30 1.25 17.7%
GEOMETRIC 75.40 11.30 17.6%
HIMATSEIDE 32.70 4.90 17.6%
FEDDERLOYD 31.10 4.65 17.6%
NIITTECH 282.00 42.05 17.5%
MUKANDLTD 19.95 2.95 17.4%
GRAPHITE 70.40 10.40 17.3%
HINDCOPPER 55.75 8.20 17.2%
GVKPIL 6.85 1.00 17.1%
RPPINFRA 38.60 5.55 16.8%
XPROINDIA 24.05 3.45 16.7%
MADRASFERT 12.20 1.75 16.7%
TRF 105.95 15.10 16.6%
OILCOUNTUB 36.15 5.15 16.6%
ESSAROIL 57.65 8.20 16.6%
WELSPUNIND 59.50 8.45 16.6%
GUJRATGAS 194.40 27.55 16.5%
PVP 4.25 0.60 16.4%
PRECWIRE 53.00 7.45 16.4%
IFBIND 51.60 7.15 16.1%
CRMFGETF 3216.00 436.00 15.7%
ANIKINDS 23.00 3.10 15.6%
COROMANDEL 195.15 26.15 15.5%
BLUESTINFO 75.90 10.15 15.4%
NEOCORP 19.50 2.60 15.4%
MBECL 46.00 6.10 15.3%
HBLPOWER 7.95 1.05 15.2%
RAJSREESUG 34.50 4.50 15.0%
IRB 62.50 8.15 15.0%
BIL 154.70 20.10 14.9%
HALONIX 47.00 6.10 14.9%
PVR 391.45 50.50 14.8%
ALLCARGO 77.75 10.00 14.8%
ENIL 238.30 30.25 14.5%
RCF 31.35 3.95 14.4%
GESHIP 252.80 31.80 14.4%
TRIGYN 8.95 1.10 14.0%
ECLERX 832.60 102.30 14.0%
DHANBANK 29.75 3.65 14.0%
PEL 628.55 76.95 14.0%
KILITCH 20.90 2.55 13.9%
MAXWELL 11.95 1.45 13.8%
JINDALPOLY 134.90 16.35 13.8%
ZEELEARN 21.15 2.55 13.7%
KSERASERA 11.35 1.35 13.5%
RELMEDIA 44.70 5.30 13.5%
VINDHYATEL 152.00 18.00 13.4%
CANDC 23.50 2.75 13.3%
JYOTISTRUC 17.95 2.10 13.2%
JAYNECOIND 6.85 0.80 13.2%
COMPUSOFT 9.00 1.05 13.2%
WABAG 443.00 50.50 12.9%
WINSOMEDJ 6.15 0.70 12.8%
HEROMOTOCO 2046.50 231.40 12.7%
ACCELYA 615.05 69.35 12.7%
UCALFUEL 41.05 4.60 12.6%
MOIL 209.95 23.40 12.5%
MMTC 45.70 5.05 12.4%
VLSFINANCE 10.00 1.10 12.4%
VMART 191.05 20.85 12.3%
ONELIFECAP 202.95 21.95 12.1%
MASTEK 121.55 13.10 12.1%

 

விலை இறங்கிய பங்குகள்!

 

ஸ்டாக் 31/8/13 விலை மாற்றம் இறக்கம்
OMNITECH 14.70 (23.50) -61.5%
HANUNG 13.50 (19.60) -59.2%
TECPRO 15.35 (14.40) -48.4%
SIMPLEX 8.25 (6.70) -44.8%
SHIV-VANI 9.50 (6.60) -41.0%
FINANTECH 113.90 (77.75) -40.6%
COREEDUTEC 13.50 (8.50) -38.6%
PLETHICO 59.85 (37.60) -38.6%
NET4 10.50 (6.40) -37.9%
INNOIND 20.95 (12.25) -36.9%
WELPROJ 9.05 (5.20) -36.5%
SHLAKSHMI 20.50 (10.50) -33.9%
HORIZONINF 38.00 (19.05) -33.4%
RKDL 5.50 (2.75) -33.3%
SIMPLEXINF 39.50 (19.05) -32.5%
INDSWFTLAB 21.95 (10.15) -31.6%
HOTELRUGBY 3.40 (1.50) -30.6%
AMAR 6.65 (2.85) -30.0%
CREWBOS 4.25 (1.80) -29.8%
KGL 1.30 (0.55) -29.7%
TIMBOR 9.50 (4.00) -29.6%
VKSPL 4.00 (1.65) -29.2%
KOUTONS 2.50 (1.00) -28.6%
GOENKA 14.85 (5.90) -28.4%
RUCHISOYA 38.00 (15.00) -28.3%
VIVIDHA 68.55 (26.95) -28.2%
TANTIACONS 13.95 (5.45) -28.1%
NFL 18.10 (7.05) -28.0%
MTNL 9.90 (3.80) -27.7%
HCL-INSYS 21.70 (8.30) -27.7%
SINTEX 17.60 (6.65) -27.4%
GEODESIC 2.65 (1.00) -27.4%
PARACABLES 1.20 (0.45) -27.3%
SHALPAINTS 54.50 (20.30) -27.1%
BILPOWER 1.50 (0.55) -26.8%
MCX 373.95 (136.60) -26.8%
MBLINFRA 68.55 (24.90) -26.6%
FEDERALBNK 256.15 (91.45) -26.3%
SICAGEN 9.70 (3.45) -26.2%
MARKSANS 6.25 (2.20) -26.0%
TWILITAKA 2.15 (0.75) -25.9%
ORIENTABRA 14.70 (5.10) -25.8%
YESBANK 243.35 (84.30) -25.7%
KANANIIND 11.10 (3.75) -25.3%
SADBHAV 53.45 (18.05) -25.2%
MICROTECH 2.55 (0.85) -25.0%
EKC 7.50 (2.50) -25.0%
AHLUCONT 18.10 (5.95) -24.7%
EDUCOMP 17.80 (5.85) -24.7%
HINDUJAVEN 261.75 (85.50) -24.6%
DWARKESH 15.00 (4.85) -24.4%
IDFC 80.50 (24.75) -23.5%
CILNOVA 10.10 (3.10) -23.5%
AKZOINDIA 744.05 (226.10) -23.3%
AXISBANK 832.95 (252.85) -23.3%
BFINVEST 30.55 (9.25) -23.2%
KEMROCK 15.40 (4.60) -23.0%
CENTURYPLY 24.30 (7.25) -23.0%
SKUMARSYNF 2.35 (0.70) -23.0%
SYNDIBANK 64.15 (19.10) -22.9%
OMKARCHEM 83.35 (24.40) -22.6%
GUJAPOLLO 78.10 (22.50) -22.4%
PIPAVAVDOC 52.25 (14.90) -22.2%
ALLSEC 23.75 (6.75) -22.1%
EXCELINFO 17.60 (5.00) -22.1%
GAMMONIND 9.55 (2.70) -22.0%
BEDMUTHA 8.50 (2.40) -22.0%
PHOENIXLTD 189.55 (53.40) -22.0%
USHERAGRO 28.55 (7.80) -21.5%
GOLDENTOBC 19.45 (5.30) -21.4%
CANBK 202.80 (54.95) -21.3%
PFRL 127.00 (34.35) -21.3%
LAKSHMIEFL 23.50 (6.35) -21.3%
PNB 429.85 (114.25) -21.0%
BHEL 119.00 (31.60) -21.0%
REIAGROLTD 8.20 (2.15) -20.8%
BANKINDIA 142.30 (36.85) -20.6%
VARDMNPOLY 38.30 (9.75) -20.3%
JINDWORLD 65.10 (16.30) -20.0%
POCHIRAJU 4.60 (1.15) -20.0%
GODREJPROP 393.45 (97.85) -19.9%
ADANIENT 141.50 (35.00) -19.8%
ACE 8.10 (2.00) -19.8%
PRATIBHA 18.30 (4.50) -19.7%
CCCL 5.95 (1.45) -19.6%
IGPL 16.45 (4.00) -19.6%
UNIONBANK 101.80 (24.40) -19.3%
UNITEDBNK 27.75 (6.65) -19.3%
ULTRACEMCO 1474.85 (343.10) -18.9%
KARURVYSYA 308.05 (70.90) -18.7%
PSB 37.80 (8.55) -18.4%
AJMERA 56.95 (12.65) -18.2%
HGS 225.05 (49.25) -18.0%
SMSPHARMA 161.15 (35.10) -17.9%
TDPOWERSYS 194.05 (41.95) -17.8%
RAMKY 32.45 (7.00) -17.7%
ESSARSHPNG 13.55 (2.90) -17.6%
SHREECEM 3595.80 (749.15) -17.2%
NCC 17.55 (3.60) -17.0%
ENERGYDEV 10.35 (2.10) -16.9%
GNFC 60.60 (12.25) -16.8%
CHENNPETRO 58.45 (11.80) -16.8%
PIDILITIND 224.70 (45.25) -16.8%
GMBREW 60.15 (12.05) -16.7%
TBZ 142.35 (28.40) -16.6%
CUB 39.85 (7.90) -16.5%
WEBELSOLAR 4.55 (0.90) -16.5%
GENUSPOWER 9.40 (1.85) -16.4%
TIMETECHNO 29.05 (5.70) -16.4%
INDOTECH 50.55 (9.90) -16.4%
MANINDS 70.10 (13.70) -16.3%
HINDPETRO 167.75 (32.60) -16.3%
INGVYSYABK 438.45 (84.20) -16.1%
AJANTPHARM 763.80 (146.35) -16.1%
ACC 964.10 (184.55) -16.1%
INDOTHAI 9.70 (1.85) -16.0%
ANDHRABANK 49.90 (9.50) -16.0%
INDIANB 63.70 (12.10) -16.0%
HONDAPOWER 301.85 (57.30) -16.0%
OBEROIRLTY 166.50 (31.60) -16.0%
GLODYNE 6.10 (1.15) -15.9%
ATULAUTO 153.70 (28.75) -15.8%
VINATIORGA 85.00 (15.80) -15.7%
GAMMNINFRA 6.75 (1.25) -15.6%
JETAIRWAYS 292.30 (53.80) -15.5%
ASIANPAINT 420.95 (77.25) -15.5%
DISHTV 42.20 (7.70) -15.4%
AANJANEYA 32.75 (5.95) -15.4%
GEOJITBNPP 16.90 (3.05) -15.3%
JAIBALAJI 19.80 (3.55) -15.2%
ANKURDRUGS 4.20 (0.75) -15.2%
SANWARIA 21.80 (3.85) -15.0%
SUZLON 5.95 (1.05) -15.0%
HEIDELBERG 29.15 (5.10) -14.9%
KFA 3.45 (0.60) -14.8%
TREEHOUSE 219.85 (38.05) -14.8%
ECEIND 81.40 (14.00) -14.7%
REPRO 124.55 (21.40) -14.7%
AXIS-IT&T 32.60 (5.60) -14.7%
DOLPHINOFF 62.10 (10.60) -14.6%
PARABDRUGS 3.55 (0.60) -14.5%
MAX 161.50 (27.25) -14.4%
JAMNAAUTO 60.00 (10.05) -14.3%
XLENERGY 2.40 (0.40) -14.3%
BANKBEES 915.32 (152.45) -14.3%
LT 724.55 (120.45) -14.3%
GRASIM 2260.10 (373.25) -14.2%
MICROSEC 20.00 (3.30) -14.2%
JHS 7.00 (1.15) -14.1%
PTL 18.00 (2.95) -14.1%
TULSI 4.60 (0.75) -14.0%
JUBILANT 72.05 (11.70) -14.0%
TALWALKARS 113.30 (18.30) -13.9%
DENORA 93.00 (15.00) -13.9%
KOVAI 133.50 (21.50) -13.9%
TATAPOWER 75.85 (12.15) -13.8%
ASIANELEC 2.20 (0.35) -13.7%
WYETH 575.05 (91.20) -13.7%
THANGAMAYL 163.95 (26.00) -13.7%
SUMMITSEC 46.70 (7.40) -13.7%
PREMIER 48.65 (7.70) -13.7%
3MINDIA 2984.30 (471.25) -13.6%
SITICABLE 14.90 (2.35) -13.6%
PROZONECSC 20.65 (3.25) -13.6%
KEC 24.00 (3.75) -13.5%
SRTRANSFIN 518.45 (80.75) -13.5%
AMRUTANJAN 99.70 (15.50) -13.5%
VIKASGLOB 191.25 (29.60) -13.4%
TITAN 224.65 (34.75) -13.4%
STEL 7.80 (1.20) -13.3%
SOBHA 249.75 (38.40) -13.3%
ICSA 2.95 (0.45) -13.2%
IBIPL 2.30 (0.35) -13.2%
FRLDVR 32.45 (4.90) -13.1%
CADILAHC 654.05 (98.20) -13.1%
CEBBCO 8.35 (1.25) -13.0%
BHARTIARTL 299.10 (44.15) -12.9%
FINPIPE 103.80 (15.30) -12.8%
IVC 15.00 (2.20) -12.8%
OIL 434.65 (63.65) -12.8%
RUCHINFRA 16.80 (2.45) -12.7%
KAVVERITEL 24.10 (3.50) -12.7%
VALECHAENG 23.45 (3.40) -12.7%
INSECTICID 309.45 (44.70) -12.6%
DEEPIND 23.65 (3.40) -12.6%
EMAMILTD 410.15 (58.75) -12.5%
SUNTECK 313.25 (44.60) -12.5%
JSL 38.55 (5.45) -12.4%
MAGMA 70.05 (9.85) -12.3%
FVIL 6.05 (0.85) -12.3%
BFUTILITIE 131.30 (18.40) -12.3%
GULFOILCOR 64.95 (9.10) -12.3%
TNPETRO 7.50 (1.05) -12.3%
BSLIMITED 241.00 (33.70) -12.3%
MORARJEE 18.65 (2.60) -12.2%
ZYDUSWELL 530.20 (73.45) -12.2%
VOLTAS 67.00 (9.25) -12.1%
ICICIBANK 803.75 (110.45) -12.1%
HDFC 718.65 (98.35) -12.0%
JOCIL 77.45 (10.55) -12.0%
NITCO 11.75 (1.60) -12.0%
PURVA 61.30 (8.30) -11.9%
CANFINHOME 114.60 (15.50) -11.9%
DCW 8.55 (1.15) -11.9%
MAHLIFE 401.85 (53.70) -11.8%
UNIVCABLES 21.00 (2.80) -11.8%
IFCI 18.85 (2.50) -11.7%
MHRIL 215.10 (28.45) -11.7%
IDBI 54.85 (7.25) -11.7%
PFS 10.25 (1.35) -11.6%
CEATLTD 104.45 (13.75) -11.6%
UCOBANK 51.85 (6.80) -11.6%
BATAINDIA 818.65 (107.20) -11.6%
NEHAINT 6.90 (0.90) -11.5%
DENABANK 43.75 (5.70) -11.5%
ORIENTBANK 127.05 (16.55) -11.5%
COX&KINGS 90.10 (11.70) -11.5%
L&TFH 55.45 (7.20) -11.5%
SURYAROSNI 61.00 (7.90) -11.5%
CENTRALBK 51.00 (6.60) -11.5%
HILTON 8.50 (1.10) -11.5%
SHARRESLTD 30.55 (3.95) -11.4%
AARTIIND 67.50 (8.70) -11.4%
ESSELPACK 36.30 (4.65) -11.4%
APLLTD 134.40 (17.20) -11.3%
KOTAKPSUBK 212.82 (27.18) -11.3%
GREENPLY 395.40 (50.10) -11.2%
GSKCONS 4066.15 (514.40) -11.2%
POLYMED 234.10 (29.60) -11.2%
LUMAXTECH 91.05 (11.50) -11.2%
CORPBANK 249.80 (31.40) -11.2%
PUNJLLOYD 20.85 (2.60) -11.1%
ORIENTBELL 39.70 (4.95) -11.1%
HIRECT 36.65 (4.50) -10.9%
HTMEDIA 89.65 (10.85) -10.8%
BANKNIFTY 9049.20 (1093.75) -10.8%
BPL 8.70 (1.05) -10.8%
MOTILALOFS 71.70 (8.60) -10.7%
ONGC 249.15 (29.70) -10.7%
ADANIPORTS 125.95 (15.00) -10.6%
GLENMARK 514.95 (60.40) -10.5%
GSFC 49.20 (5.75) -10.5%
BANKBARODA 460.80 (53.85) -10.5%
UTTAMVALUE 6.00 (0.70) -10.4%
MAHABANK 37.50 (4.35) -10.4%
BPCL 273.00 (31.55) -10.4%
PAGEIND 3995.65 (461.70) -10.4%
UTTAMSUGAR 10.40 (1.20) -10.3%
LGBBROSLTD 152.20 (17.55) -10.3%
HMT 21.70 (2.50) -10.3%
LAKSHVILAS 60.90 (7.00) -10.3%
BALAJITELE 31.70 (3.60) -10.2%
MYSOREBANK 454.05 (51.45) -10.2%
ZYLOG 11.05 (1.25) -10.2%
PITTILAM 23.00 (2.60) -10.2%
M&M 783.25 (88.25) -10.1%
PRESTIGE 115.20 (12.95) -10.1%
STERLINBIO 4.45 (0.50) -10.1%
ANDHRSUGAR 98.85 (11.10) -10.1%
VIJAYABANK 34.80 (3.90) -10.1%
UNICHEMLAB 145.45 (16.25) -10.0%
GOLDINFRA 9.85 (1.10) -10.0%
BLUESTARCO 135.10 (15.05) -10.0%
TTML 5.85 (0.65) -10.0%
ZICOM 53.60 (5.95) -10.0%
REPCOHOME 228.45 (25.25) -10.0%
Advertisements

About KaalaiyumKaradiyum
Trying to be a system trader; but the discretion takes over and the system goes for a toss. Just hangin in. You can make it Babu! Don't give up!

2 Responses to ஆகஸ்ட் மாத பெர்ஃபார்மன்ஸ்: NSE ஸ்டாக்ஸ்

  1. soundar says:

    sir any time limit for ur acc share target

இதப் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இங்கே எழுதுங்க!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: