ஒரு சில சார்ட் அலசல்கள்


ஹலோ! என்ஜாய்!

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன் BK 20130905 DEN double top with divergences BK 20130905 GITANJALI epdi irundha naan ipdi aayitten BK 20130905 INDORAMA ascndn triangle n neg divergence

About KaalaiyumKaradiyum
Trying to be a system trader; but the discretion takes over and the system goes for a toss. Just hangin in. You can make it Babu! Don't give up!

இதப் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இங்கே எழுதுங்க!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: