பாகம் 3 – ரீல் 2 – ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிகள்


ஹலோ!

நேற்று எழுதிய பாகம் 3-இல்,

“இவை அனைத்திலுமே முதலீடு செய்திருந்தால், ஆகஸ்ட் 30-ஆந்தேதியன்று செய்த 34,160 ரூபாய் முதலீடு, 14 நாட்களில் ரூ.41,793 (அன்றைய அதிக பட்ச விலையைக் கொண்டு கணக்கிடப் பட்டுள்ளது), அதாவது 122% அளவிற்கு இலாபம் கிடைத்துள்ளது.”

என்று நிஃப்டி ஸ்ட்ராடஜி பற்றி எழுதியிருந்தேன்.

இன்றைய (இண்ட்ரா டே) டபுள் செஞ்சுரி தினத்தன்று இந்த ஸ்ட்ராடஜியில் எவ்வளவு இலாபம் இதுவரையிலும் கிடைத்துள்ளது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

ஸ்ட்ராடஜி 1

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460 5930 6142 P & L
SEP5500CE 125.00 440.75 641.30 19,530.00
SEP5400PE 128.50 26.00 2.80
QTY 50 TOTAL 253.5 466.75 644.1 P & L %
Amount 12675 23337.5 32205 154%
84%

ஸ்ட்ராடஜி 2

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460.00 5930.00 6142.00 P & L
SEP5600CE 78.00 356.00 544.00 18,635.00
SEP5300PE 99.30 18.70 6.00
QTY 50 TOTAL 177.30 374.70 550.00 P & L %
Amount 8865 18735 27500 210%
138%

ஸ்ட்ராடஜி 3

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460 5930.00 6142.00 P & L
SEP5700CE 43.95 295.00 447.80 16,512.50
SEP5200PE 76.00 13.65 2.40
QTY 50 TOTAL 119.95 308.65 450.20 P & L %
Amount 5997.5 15432.5 22510 275%
157%

ஸ்ட்ராடஜி 4

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit # of days in trade
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep 21
5460.00 5930.00 6142.00 P & L
SEP5800CE 21.50 207.00 349.00 13,602.50
SEP5100PE 57.65 9.90 2.20
QTY 50 TOTAL 79.15 216.90 351.20 P & L %
Amount 3957.5 10845 17560 344%
174%

ஸ்ட்ராடஜி 5

Name Date Fut Price Option details Entry When ITM Till Expiry Exit
NIFTY 30-Aug 5460 30-Aug 12-Sep 19-Sep
5460.00 5930.00 6142.00
SEP5900CE 9.30 145.00 257.90
SEP5000PE 44.00 7.05 1.80
QTY 50 TOTAL 53.30 152.05 259.70
Amount 2665 7602.5 12985
185%

ஆக, இவை அனைத்திலும் முதலீடு செய்திருந்தால், இன்றைய நாள் முடிவில் 230% இலாபம் கிடைத்துள்ளது.

முதலீடு வருமானம் இலாபம் இலாப %
14 நாட்களில் 34160 75953 41793 122%
21 நாட்களில் 34160 112760 78600 230%

அன்புடன்,
பாபு கோதண்டராமன்

பி.கு:

1. இந்த டிரேடுகள்/ ஸ்ட்ராடஜிக்கள்/ இலாபங்கள் எல்லாமே ஏட்டளவில்தான்.

2. புரோக்கரேஜ் & வரிகள் கணக்கிடப்படவில்லை.

About KaalaiyumKaradiyum
Trying to be a system trader; but the discretion takes over and the system goes for a toss. Just hangin in. You can make it Babu! Don't give up!

7 Responses to பாகம் 3 – ரீல் 2 – ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராடஜிகள்

  1. S.Ramasamy says:

    In trending market , it means single direction market movement this statergy gives profit. But in rangebound market it will give loss.

  2. sanjay says:

    Thank you very much Sir.
    For starting a new blog in english on TA. Now all non-tamil ppl like will also benefit from you knowledge. Thanks again Sir.

இதப் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இங்கே எழுதுங்க!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: