எலியட் வேவ் – அனிமேஷன் முயற்சி #3


அப்பாடா! ஒரு வழியாக இந்த ஃபைல்களை எப்படி இங்கே இணைக்கலாமென்று தெரிந்து கொண்டேன்.

அதாவது, இந்த ஃபைல்களை 4shared.com-இல் அப்லோட் செய்துவிட்டேன். அதன் link-க்குகளை இங்கே இணைத்துள்ளேன். இப்போது சரிதானே?

http://www.4shared.com/minifolder/J-EBMU3N/_online.html