ஆகஸ்ட் மாத பெர்ஃபார்மன்ஸ்: NSE ஸ்டாக்ஸ்


விலை உயர்ந்த பங்குகள்!

 

ஸ்டாக் 31/8/13 விலை மாற்றம் ஏற்றம்
KIRIINDUS 11.00 6.35 136.6%
INFODRIVE 5.30 2.65 100.0%
FOURSOFT 29.30 12.60 75.4%
STCINDIA 129.55 54.90 73.5%
_ADVANCE 648.00 273.00 72.8%
DQE 11.65 4.75 68.8%
ALCHEM 37.00 14.25 62.6%
SUVEN 36.25 13.05 56.3%
RANBAXY 407.85 145.50 55.5%
TWL 115.60 41.00 55.0%
MANAPPURAM 18.60 6.45 53.1%
RUSHIL 50.10 16.95 51.1%
ICIL 26.65 8.95 50.6%
MUTHOOTFIN 113.60 37.95 50.2%
SMOBILITY 41.65 13.75 49.3%
SESAGOA 188.75 61.55 48.4%
JPPOWER 12.95 4.20 48.0%
LAKPRE 36.30 11.55 46.7%
DREDGECORP 247.45 77.05 45.2%
TRIDENT 9.60 2.90 43.3%
VAKRANSOFT 74.80 22.30 42.5%
IMFA 216.40 64.15 42.1%
INDIAVIX 27.81 8.00 40.4%
STAR 873.85 251.20 40.3%
BINDALAGRO 18.10 5.15 39.8%
CYBERTECH 16.35 4.65 39.7%
_UNCHANGED 96.00 27.00 39.1%
CHROMATIC 5.60 1.55 38.3%
VIVIMEDLAB 145.45 39.30 37.0%
CMAHENDRA 174.10 45.60 35.5%
ADVANTA 129.20 33.60 35.1%
AMTEKINDIA 71.95 18.60 34.9%
KNRCON 109.00 28.00 34.6%
RBN 48.15 12.20 33.9%
TATAMETALI 37.15 9.00 32.0%
DATAMATICS 25.05 6.05 31.8%
SAGCEM 240.00 57.65 31.6%
RSYSTEMS 275.90 65.90 31.4%
TATASTEEL 274.00 63.85 30.4%
RADICO 120.70 28.10 30.3%
ALEMBICLTD 24.15 5.60 30.2%
CAPF 155.15 35.90 30.1%
NATIONALUM 33.75 7.70 29.6%
GALLISPAT 98.35 22.40 29.5%
ROHLTD 27.40 6.20 29.2%
HARRMALAYA 42.45 9.55 29.0%
EASUNREYRL 53.10 11.80 28.6%
INDOSOLAR 1.80 0.40 28.6%
LANCOIN 17.95 3.95 28.2%
ACROPETAL 5.25 1.15 28.0%
PRAENG 8.00 1.75 28.0%
EDL 43.80 9.55 27.9%
ZUARIGLOB 53.70 11.50 27.3%
SHILPI 17.00 3.60 26.9%
MARALOVER 12.95 2.65 25.7%
TVTODAY 71.25 14.30 25.1%
PGEL 107.70 21.60 25.1%
HINDZINC 123.75 24.80 25.1%
BGRENERGY 99.60 19.90 25.0%
UTTAMSTL 56.05 11.00 24.4%
PIRLIFE 24.35 4.75 24.2%
JSWHL 346.00 67.20 24.1%
NIITLTD 18.65 3.60 23.9%
INDBANK 3.40 0.65 23.6%
INVENTURE 6.80 1.30 23.6%
BLKASHYAP 5.80 1.10 23.4%
BGLOBAL 7.00 1.30 22.8%
BHARATFORG 240.95 44.45 22.6%
HCC 9.80 1.80 22.5%
JINDALSAW 49.40 9.05 22.4%
TI 58.70 10.75 22.4%
ANKITMETAL 10.90 1.95 21.8%
KSL 40.10 7.10 21.5%
KRBL 24.50 4.30 21.3%
SUPERSPIN 5.45 0.95 21.1%
NUCLEUS 84.10 14.65 21.1%
INFINITE 110.30 19.15 21.0%
ASTRAZEN 811.60 140.40 20.9%
MMFL 75.00 12.90 20.8%
NMDC 119.00 20.45 20.8%
UFLEX 60.55 10.35 20.6%
VAIBHAVGBL 200.50 34.00 20.4%
DELTACORP 59.90 10.05 20.2%
HINDALCO 105.05 17.55 20.1%
ORIENTPPR 6.00 1.00 20.0%
ESTER 8.85 1.45 19.6%
HINDOILEXP 29.45 4.80 19.5%
ESL 3.40 0.55 19.3%
ABCIL 80.05 12.70 18.9%
OISL 21.50 3.40 18.8%
PARAL 51.05 8.05 18.7%
BODALCHEM 8.25 1.30 18.7%
HOCL 7.95 1.25 18.7%
DICIND 199.30 31.20 18.6%
AHMEDFORGE 95.40 14.65 18.1%
ASSAMCO 4.95 0.75 17.9%
CARERATING 531.00 80.30 17.8%
TARMAT 8.30 1.25 17.7%
GEOMETRIC 75.40 11.30 17.6%
HIMATSEIDE 32.70 4.90 17.6%
FEDDERLOYD 31.10 4.65 17.6%
NIITTECH 282.00 42.05 17.5%
MUKANDLTD 19.95 2.95 17.4%
GRAPHITE 70.40 10.40 17.3%
HINDCOPPER 55.75 8.20 17.2%
GVKPIL 6.85 1.00 17.1%
RPPINFRA 38.60 5.55 16.8%
XPROINDIA 24.05 3.45 16.7%
MADRASFERT 12.20 1.75 16.7%
TRF 105.95 15.10 16.6%
OILCOUNTUB 36.15 5.15 16.6%
ESSAROIL 57.65 8.20 16.6%
WELSPUNIND 59.50 8.45 16.6%
GUJRATGAS 194.40 27.55 16.5%
PVP 4.25 0.60 16.4%
PRECWIRE 53.00 7.45 16.4%
IFBIND 51.60 7.15 16.1%
CRMFGETF 3216.00 436.00 15.7%
ANIKINDS 23.00 3.10 15.6%
COROMANDEL 195.15 26.15 15.5%
BLUESTINFO 75.90 10.15 15.4%
NEOCORP 19.50 2.60 15.4%
MBECL 46.00 6.10 15.3%
HBLPOWER 7.95 1.05 15.2%
RAJSREESUG 34.50 4.50 15.0%
IRB 62.50 8.15 15.0%
BIL 154.70 20.10 14.9%
HALONIX 47.00 6.10 14.9%
PVR 391.45 50.50 14.8%
ALLCARGO 77.75 10.00 14.8%
ENIL 238.30 30.25 14.5%
RCF 31.35 3.95 14.4%
GESHIP 252.80 31.80 14.4%
TRIGYN 8.95 1.10 14.0%
ECLERX 832.60 102.30 14.0%
DHANBANK 29.75 3.65 14.0%
PEL 628.55 76.95 14.0%
KILITCH 20.90 2.55 13.9%
MAXWELL 11.95 1.45 13.8%
JINDALPOLY 134.90 16.35 13.8%
ZEELEARN 21.15 2.55 13.7%
KSERASERA 11.35 1.35 13.5%
RELMEDIA 44.70 5.30 13.5%
VINDHYATEL 152.00 18.00 13.4%
CANDC 23.50 2.75 13.3%
JYOTISTRUC 17.95 2.10 13.2%
JAYNECOIND 6.85 0.80 13.2%
COMPUSOFT 9.00 1.05 13.2%
WABAG 443.00 50.50 12.9%
WINSOMEDJ 6.15 0.70 12.8%
HEROMOTOCO 2046.50 231.40 12.7%
ACCELYA 615.05 69.35 12.7%
UCALFUEL 41.05 4.60 12.6%
MOIL 209.95 23.40 12.5%
MMTC 45.70 5.05 12.4%
VLSFINANCE 10.00 1.10 12.4%
VMART 191.05 20.85 12.3%
ONELIFECAP 202.95 21.95 12.1%
MASTEK 121.55 13.10 12.1%

 

விலை இறங்கிய பங்குகள்!

 

ஸ்டாக் 31/8/13 விலை மாற்றம் இறக்கம்
OMNITECH 14.70 (23.50) -61.5%
HANUNG 13.50 (19.60) -59.2%
TECPRO 15.35 (14.40) -48.4%
SIMPLEX 8.25 (6.70) -44.8%
SHIV-VANI 9.50 (6.60) -41.0%
FINANTECH 113.90 (77.75) -40.6%
COREEDUTEC 13.50 (8.50) -38.6%
PLETHICO 59.85 (37.60) -38.6%
NET4 10.50 (6.40) -37.9%
INNOIND 20.95 (12.25) -36.9%
WELPROJ 9.05 (5.20) -36.5%
SHLAKSHMI 20.50 (10.50) -33.9%
HORIZONINF 38.00 (19.05) -33.4%
RKDL 5.50 (2.75) -33.3%
SIMPLEXINF 39.50 (19.05) -32.5%
INDSWFTLAB 21.95 (10.15) -31.6%
HOTELRUGBY 3.40 (1.50) -30.6%
AMAR 6.65 (2.85) -30.0%
CREWBOS 4.25 (1.80) -29.8%
KGL 1.30 (0.55) -29.7%
TIMBOR 9.50 (4.00) -29.6%
VKSPL 4.00 (1.65) -29.2%
KOUTONS 2.50 (1.00) -28.6%
GOENKA 14.85 (5.90) -28.4%
RUCHISOYA 38.00 (15.00) -28.3%
VIVIDHA 68.55 (26.95) -28.2%
TANTIACONS 13.95 (5.45) -28.1%
NFL 18.10 (7.05) -28.0%
MTNL 9.90 (3.80) -27.7%
HCL-INSYS 21.70 (8.30) -27.7%
SINTEX 17.60 (6.65) -27.4%
GEODESIC 2.65 (1.00) -27.4%
PARACABLES 1.20 (0.45) -27.3%
SHALPAINTS 54.50 (20.30) -27.1%
BILPOWER 1.50 (0.55) -26.8%
MCX 373.95 (136.60) -26.8%
MBLINFRA 68.55 (24.90) -26.6%
FEDERALBNK 256.15 (91.45) -26.3%
SICAGEN 9.70 (3.45) -26.2%
MARKSANS 6.25 (2.20) -26.0%
TWILITAKA 2.15 (0.75) -25.9%
ORIENTABRA 14.70 (5.10) -25.8%
YESBANK 243.35 (84.30) -25.7%
KANANIIND 11.10 (3.75) -25.3%
SADBHAV 53.45 (18.05) -25.2%
MICROTECH 2.55 (0.85) -25.0%
EKC 7.50 (2.50) -25.0%
AHLUCONT 18.10 (5.95) -24.7%
EDUCOMP 17.80 (5.85) -24.7%
HINDUJAVEN 261.75 (85.50) -24.6%
DWARKESH 15.00 (4.85) -24.4%
IDFC 80.50 (24.75) -23.5%
CILNOVA 10.10 (3.10) -23.5%
AKZOINDIA 744.05 (226.10) -23.3%
AXISBANK 832.95 (252.85) -23.3%
BFINVEST 30.55 (9.25) -23.2%
KEMROCK 15.40 (4.60) -23.0%
CENTURYPLY 24.30 (7.25) -23.0%
SKUMARSYNF 2.35 (0.70) -23.0%
SYNDIBANK 64.15 (19.10) -22.9%
OMKARCHEM 83.35 (24.40) -22.6%
GUJAPOLLO 78.10 (22.50) -22.4%
PIPAVAVDOC 52.25 (14.90) -22.2%
ALLSEC 23.75 (6.75) -22.1%
EXCELINFO 17.60 (5.00) -22.1%
GAMMONIND 9.55 (2.70) -22.0%
BEDMUTHA 8.50 (2.40) -22.0%
PHOENIXLTD 189.55 (53.40) -22.0%
USHERAGRO 28.55 (7.80) -21.5%
GOLDENTOBC 19.45 (5.30) -21.4%
CANBK 202.80 (54.95) -21.3%
PFRL 127.00 (34.35) -21.3%
LAKSHMIEFL 23.50 (6.35) -21.3%
PNB 429.85 (114.25) -21.0%
BHEL 119.00 (31.60) -21.0%
REIAGROLTD 8.20 (2.15) -20.8%
BANKINDIA 142.30 (36.85) -20.6%
VARDMNPOLY 38.30 (9.75) -20.3%
JINDWORLD 65.10 (16.30) -20.0%
POCHIRAJU 4.60 (1.15) -20.0%
GODREJPROP 393.45 (97.85) -19.9%
ADANIENT 141.50 (35.00) -19.8%
ACE 8.10 (2.00) -19.8%
PRATIBHA 18.30 (4.50) -19.7%
CCCL 5.95 (1.45) -19.6%
IGPL 16.45 (4.00) -19.6%
UNIONBANK 101.80 (24.40) -19.3%
UNITEDBNK 27.75 (6.65) -19.3%
ULTRACEMCO 1474.85 (343.10) -18.9%
KARURVYSYA 308.05 (70.90) -18.7%
PSB 37.80 (8.55) -18.4%
AJMERA 56.95 (12.65) -18.2%
HGS 225.05 (49.25) -18.0%
SMSPHARMA 161.15 (35.10) -17.9%
TDPOWERSYS 194.05 (41.95) -17.8%
RAMKY 32.45 (7.00) -17.7%
ESSARSHPNG 13.55 (2.90) -17.6%
SHREECEM 3595.80 (749.15) -17.2%
NCC 17.55 (3.60) -17.0%
ENERGYDEV 10.35 (2.10) -16.9%
GNFC 60.60 (12.25) -16.8%
CHENNPETRO 58.45 (11.80) -16.8%
PIDILITIND 224.70 (45.25) -16.8%
GMBREW 60.15 (12.05) -16.7%
TBZ 142.35 (28.40) -16.6%
CUB 39.85 (7.90) -16.5%
WEBELSOLAR 4.55 (0.90) -16.5%
GENUSPOWER 9.40 (1.85) -16.4%
TIMETECHNO 29.05 (5.70) -16.4%
INDOTECH 50.55 (9.90) -16.4%
MANINDS 70.10 (13.70) -16.3%
HINDPETRO 167.75 (32.60) -16.3%
INGVYSYABK 438.45 (84.20) -16.1%
AJANTPHARM 763.80 (146.35) -16.1%
ACC 964.10 (184.55) -16.1%
INDOTHAI 9.70 (1.85) -16.0%
ANDHRABANK 49.90 (9.50) -16.0%
INDIANB 63.70 (12.10) -16.0%
HONDAPOWER 301.85 (57.30) -16.0%
OBEROIRLTY 166.50 (31.60) -16.0%
GLODYNE 6.10 (1.15) -15.9%
ATULAUTO 153.70 (28.75) -15.8%
VINATIORGA 85.00 (15.80) -15.7%
GAMMNINFRA 6.75 (1.25) -15.6%
JETAIRWAYS 292.30 (53.80) -15.5%
ASIANPAINT 420.95 (77.25) -15.5%
DISHTV 42.20 (7.70) -15.4%
AANJANEYA 32.75 (5.95) -15.4%
GEOJITBNPP 16.90 (3.05) -15.3%
JAIBALAJI 19.80 (3.55) -15.2%
ANKURDRUGS 4.20 (0.75) -15.2%
SANWARIA 21.80 (3.85) -15.0%
SUZLON 5.95 (1.05) -15.0%
HEIDELBERG 29.15 (5.10) -14.9%
KFA 3.45 (0.60) -14.8%
TREEHOUSE 219.85 (38.05) -14.8%
ECEIND 81.40 (14.00) -14.7%
REPRO 124.55 (21.40) -14.7%
AXIS-IT&T 32.60 (5.60) -14.7%
DOLPHINOFF 62.10 (10.60) -14.6%
PARABDRUGS 3.55 (0.60) -14.5%
MAX 161.50 (27.25) -14.4%
JAMNAAUTO 60.00 (10.05) -14.3%
XLENERGY 2.40 (0.40) -14.3%
BANKBEES 915.32 (152.45) -14.3%
LT 724.55 (120.45) -14.3%
GRASIM 2260.10 (373.25) -14.2%
MICROSEC 20.00 (3.30) -14.2%
JHS 7.00 (1.15) -14.1%
PTL 18.00 (2.95) -14.1%
TULSI 4.60 (0.75) -14.0%
JUBILANT 72.05 (11.70) -14.0%
TALWALKARS 113.30 (18.30) -13.9%
DENORA 93.00 (15.00) -13.9%
KOVAI 133.50 (21.50) -13.9%
TATAPOWER 75.85 (12.15) -13.8%
ASIANELEC 2.20 (0.35) -13.7%
WYETH 575.05 (91.20) -13.7%
THANGAMAYL 163.95 (26.00) -13.7%
SUMMITSEC 46.70 (7.40) -13.7%
PREMIER 48.65 (7.70) -13.7%
3MINDIA 2984.30 (471.25) -13.6%
SITICABLE 14.90 (2.35) -13.6%
PROZONECSC 20.65 (3.25) -13.6%
KEC 24.00 (3.75) -13.5%
SRTRANSFIN 518.45 (80.75) -13.5%
AMRUTANJAN 99.70 (15.50) -13.5%
VIKASGLOB 191.25 (29.60) -13.4%
TITAN 224.65 (34.75) -13.4%
STEL 7.80 (1.20) -13.3%
SOBHA 249.75 (38.40) -13.3%
ICSA 2.95 (0.45) -13.2%
IBIPL 2.30 (0.35) -13.2%
FRLDVR 32.45 (4.90) -13.1%
CADILAHC 654.05 (98.20) -13.1%
CEBBCO 8.35 (1.25) -13.0%
BHARTIARTL 299.10 (44.15) -12.9%
FINPIPE 103.80 (15.30) -12.8%
IVC 15.00 (2.20) -12.8%
OIL 434.65 (63.65) -12.8%
RUCHINFRA 16.80 (2.45) -12.7%
KAVVERITEL 24.10 (3.50) -12.7%
VALECHAENG 23.45 (3.40) -12.7%
INSECTICID 309.45 (44.70) -12.6%
DEEPIND 23.65 (3.40) -12.6%
EMAMILTD 410.15 (58.75) -12.5%
SUNTECK 313.25 (44.60) -12.5%
JSL 38.55 (5.45) -12.4%
MAGMA 70.05 (9.85) -12.3%
FVIL 6.05 (0.85) -12.3%
BFUTILITIE 131.30 (18.40) -12.3%
GULFOILCOR 64.95 (9.10) -12.3%
TNPETRO 7.50 (1.05) -12.3%
BSLIMITED 241.00 (33.70) -12.3%
MORARJEE 18.65 (2.60) -12.2%
ZYDUSWELL 530.20 (73.45) -12.2%
VOLTAS 67.00 (9.25) -12.1%
ICICIBANK 803.75 (110.45) -12.1%
HDFC 718.65 (98.35) -12.0%
JOCIL 77.45 (10.55) -12.0%
NITCO 11.75 (1.60) -12.0%
PURVA 61.30 (8.30) -11.9%
CANFINHOME 114.60 (15.50) -11.9%
DCW 8.55 (1.15) -11.9%
MAHLIFE 401.85 (53.70) -11.8%
UNIVCABLES 21.00 (2.80) -11.8%
IFCI 18.85 (2.50) -11.7%
MHRIL 215.10 (28.45) -11.7%
IDBI 54.85 (7.25) -11.7%
PFS 10.25 (1.35) -11.6%
CEATLTD 104.45 (13.75) -11.6%
UCOBANK 51.85 (6.80) -11.6%
BATAINDIA 818.65 (107.20) -11.6%
NEHAINT 6.90 (0.90) -11.5%
DENABANK 43.75 (5.70) -11.5%
ORIENTBANK 127.05 (16.55) -11.5%
COX&KINGS 90.10 (11.70) -11.5%
L&TFH 55.45 (7.20) -11.5%
SURYAROSNI 61.00 (7.90) -11.5%
CENTRALBK 51.00 (6.60) -11.5%
HILTON 8.50 (1.10) -11.5%
SHARRESLTD 30.55 (3.95) -11.4%
AARTIIND 67.50 (8.70) -11.4%
ESSELPACK 36.30 (4.65) -11.4%
APLLTD 134.40 (17.20) -11.3%
KOTAKPSUBK 212.82 (27.18) -11.3%
GREENPLY 395.40 (50.10) -11.2%
GSKCONS 4066.15 (514.40) -11.2%
POLYMED 234.10 (29.60) -11.2%
LUMAXTECH 91.05 (11.50) -11.2%
CORPBANK 249.80 (31.40) -11.2%
PUNJLLOYD 20.85 (2.60) -11.1%
ORIENTBELL 39.70 (4.95) -11.1%
HIRECT 36.65 (4.50) -10.9%
HTMEDIA 89.65 (10.85) -10.8%
BANKNIFTY 9049.20 (1093.75) -10.8%
BPL 8.70 (1.05) -10.8%
MOTILALOFS 71.70 (8.60) -10.7%
ONGC 249.15 (29.70) -10.7%
ADANIPORTS 125.95 (15.00) -10.6%
GLENMARK 514.95 (60.40) -10.5%
GSFC 49.20 (5.75) -10.5%
BANKBARODA 460.80 (53.85) -10.5%
UTTAMVALUE 6.00 (0.70) -10.4%
MAHABANK 37.50 (4.35) -10.4%
BPCL 273.00 (31.55) -10.4%
PAGEIND 3995.65 (461.70) -10.4%
UTTAMSUGAR 10.40 (1.20) -10.3%
LGBBROSLTD 152.20 (17.55) -10.3%
HMT 21.70 (2.50) -10.3%
LAKSHVILAS 60.90 (7.00) -10.3%
BALAJITELE 31.70 (3.60) -10.2%
MYSOREBANK 454.05 (51.45) -10.2%
ZYLOG 11.05 (1.25) -10.2%
PITTILAM 23.00 (2.60) -10.2%
M&M 783.25 (88.25) -10.1%
PRESTIGE 115.20 (12.95) -10.1%
STERLINBIO 4.45 (0.50) -10.1%
ANDHRSUGAR 98.85 (11.10) -10.1%
VIJAYABANK 34.80 (3.90) -10.1%
UNICHEMLAB 145.45 (16.25) -10.0%
GOLDINFRA 9.85 (1.10) -10.0%
BLUESTARCO 135.10 (15.05) -10.0%
TTML 5.85 (0.65) -10.0%
ZICOM 53.60 (5.95) -10.0%
REPCOHOME 228.45 (25.25) -10.0%

DLF-I: 34EMA ரெஸிஸ்டென்ஸ் & 200 EMA&SMA சப்போர்ட்


ஹலோ!
முன்குறிப்பு: நான் முந்தைய பதிவிலே சொன்னது போல, kaalaiyumkaradiyum@googlegroups.com-இல் எனது பதிவுகளைத் துவங்கியுள்ளேன். நீங்களும் எனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பி இணைந்துகொள்ளுங்கள்! இனிமேல் இந்த blog-இல் நான் எழுதுவது குறைந்துவிடும். நன்றி!

DLF-I-இல் 34 EMA R-ஆகவும், 200 MA-க்களின் band ஒரு சப்போர்ட்டாகவும் இருப்பதைப் பாருங்கள்.

சிகப்பு நிற வட்டத்துக்குள், விலை லோயர் லோ உருவாக்குகிறது. ஆனால், அதற்கு நேர்கீழே RSI-யானது ஒரு ஹையர் ஹை உருவாக்கி, பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் காட்டுகிறது.

அங்கு ஹைலைட் செய்துள்ள இடத்தில் RSI டபுள் டாப் வடிவமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த டாப்-ஐ உடைத்து RSI மேலே சென்றால், அப்போது ‘BUY’.
அக்டோபர், நவம்பர் 2012-இல் 200 MA-க்களின் band கீழாக உடைபட்டாலும், அப்போது நல்ல சப்போர்ட்டாக இருந்தது. இப்போதும் இந்த band சப்போர்ட்டாக இருக்குமா? “History repeats itself” என்று சொல்கிறார்களே, அதுபோல சரித்திரம் மறுபடியும் நடக்குமா?

பார்க்கலாம்!
அன்புடன்,
பாபு கோதண்டராமன்

34EMA ரெஸிஸ்டென்ஸிலும், 200SMA&EMA சப்போர்ட்டிற்கும் இடையே தவிக்கும் DLF-I

34EMA ரெஸிஸ்டென்ஸிலும், 200SMA&EMA சப்போர்ட்டிற்கும் இடையே தவிக்கும் DLF-I

டைவர்ஜென்ஸ் இருக்குதா? இல்லையா? – ரீல் 1


ஹலோ!

இந்தத் தலைப்பை, அப்படியே “மைனா” படத்தில் அந்த இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவி, தனது கணவரிடம் போனில் கேட்பாரே, அதுபோல பேசிப் பார்க்கவும்! 🙂

கீழேயிருக்கும் படம் ஒரு mystery chart! இப்படி நான் எழுதியுள்ளதைப் பார்த்தவுடனேயே உங்களில் நிறைய பேருக்குச் சிரிப்பு வந்து விட்டிருக்கும். “என்ன சார்! இந்தச் சார்ட்டெல்லாம் ஜூஜ்ஜுபி மேட்டர் சார்!” என்கிறீர்களா? 🙂 That’s fine!

படத்தில் டைவர்ஜென்ஸ் தெரிகிறதா? இல்லையா?

படத்தில் டைவர்ஜென்ஸ் தெரிகிறதா? இல்லையா?

இந்தச் சார்ட்டில் நான் வேண்டுமென்றே அனைத்து எவிடென்சுகளையும் அழித்து விட்டேன். ஏனெனில் பெயர் தெரிந்துவிட்டால், பிறகு நமது மனம் பெயருக்குத் தகுந்த மாதிரி யோசிக்கத் தொடங்கிவிடும்.

ஆனால், உங்களுக்காக A, B & C என்று குறிப்பிட்டு, கொஞ்சம் shade கூட செய்து வைத்துள்ளேன். So, இந்த ஒரு சார்ட்டுக்கு நீங்கள் அனைவரும்தான் அனாலிசிஸ் செய்ய வேண்டும். எனக்கு எழுதி, எழுதி …. உம்……. bore அடித்துவிட்டது என்றெல்லாம் எழுத மாட்டேன். எனக்கு இன்னமும் நிறையவே இண்டரெஸ்ட் இருக்கிறது. 🙂 இன்னமும் நிறையவே எழுதி உங்களுக்கு boring-ஆக மாற்ற முயற்சிக்கிறேன்!

நீங்கள் செய்ய வேண்டியதென்ன?

a) ரொம்ப சிம்பிள்தான். இந்தச் சார்ட்டில் டைவர்ஜென்ஸ் தெரிகிறதா?

1. ஆம் எனில், எங்கு தெரிகிறது? என்ன மாதிரி category (category 1ஆ அல்லது 2ஆ)? +ve or -ve டைப்? எங்கெங்கு என்ன மாதிரி டிரேட் எடுக்கலாம்? அப்படி டிரேட் எடுப்பதற்கு என்ன சிக்னல் பார்க்க வேண்டும்?

2. இல்லை எனில், வேறென்ன தெரிகிறது?

b) இதைப் பற்றியெல்லாம் உங்களுக்குத் தெரிந்ததை, இதுவரையிலும் நான் டைவர்ஜென்ஸ் பற்றி எழுதி, நீங்கள் புரிந்து கொண்டதை “Comments section-இல்” எழுதவும்.

தயவு செய்து என்ன ஸ்டாக் என்று மட்டும் பதில் எழுதி விடாதீர்கள். இது ஒரு சார்ட் மட்டும் பார்த்து, ஆராய்ச்சி செய்து, ஒரு முடிவெடுப்பதற்கான பயிற்சிதான். அது எந்த ஸ்டாக்-ஆக இருக்குமென்று யோசித்து நேரத்தை வீணாக்கும் பயிற்சியல்ல.

c) தயவு செய்து ஒரு முப்பது, நாற்பது பேராவது எழுதுவீர்களென்ற நம்பிக்கையிருக்கிறது எனக்கு.

d) உங்களுக்கு திங்கள் & செவ்வாய் என்று இரண்டு நாட்கள் அவகாசம் கொடுக்கிறேன். நான் எனது விளக்கத்தை புதன்கிழமையன்று எழுதுகிறேன்.

சும்மா ஜாலியா எழுதுங்க! யார் கரெக்ட், யார் தப்பபென்றல்லாம் இங்கே கிடையாது. சமீபத்திய பாட்டொன்று ஞாபகத்துக்கு வருகிறது!

“தப்பெல்லாம் தப்பேயில்லை…

     சரியெல்லாம் சரியேயில்லை…

தப்பை நீ சரியாய்ச் செய்தால்…

     தப்பு இல்லை! தப்பு இல்லை!….”

மார்கெட்டுல பணம் பண்றவங்க மட்டும்தான் கரெக்ட். இதுதான் நிஜம்! என்னங்க? நான் சொல்றது கரெக்ட்தானே?

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

 

DABUR I: டே டிரேடிங்கில் டைவர்ஜென்ஸ்(கள்)


ஹலோ!

Promises are made to be broken என்பதற்கேற்ப இங்கே மறுபடியும் ஒரு டைவர்ஜென்ஸ் பற்றிய ஒரு அலசல். கடந்த வாரம் டே டிரேடிங்கில் கவனித்து வந்த இதனை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எல்லா விளக்கங்களும் சார்ட்டுகளிலேயே இருக்கின்றன்றன.

படம் 1: Hourly chart-இல் தெரியும் நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்

படம் 1: Hourly chart-இல் தெரியும் நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்

படம் 2: RSI சப்போர்ட் லெவல் உடைகிறது; short entry.

படம் 2: RSI சப்போர்ட் லெவல் உடைகிறது; short entry.

 

15 min சார்ட்டில் தெரியும் பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்

15 min சார்ட்டில் தெரியும் பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்

 

படம் 4: RSI ரெஸிஸ்டன்ஸ் உடைபட்டு long entry.

படம் 4: RSI ரெஸிஸ்டன்ஸ் உடைபட்டு long entry.

மேலே இருக்கும் கடைசிப் படத்தில், அன்றைய நாள் முடிவிலேயே  profit எடுத்துவிடலாமென்று எழுதியிருக்கிறேன். கண்ணில் தெரியும் இலாபத்தை அன்றே கணக்கில் கொண்டுவந்து விடலாமென்பதற்காகத்தான். ஒரு லாட்டிற்கு மேல் பொசிஷன் எடுப்பவர்கள், பாதி profit எடுத்துவிட்டு மீதியை வைத்திருக்கலாம். ஏனெனில், இது அப்ட்ரெண்டிலிருக்கும் ஸ்டாக். அப்படியே இருந்தாலும், 145 என்ற ரெஸிஸ்டன்ஸ் லெவலை, நான் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருவேன்!

மறுபடியும் ஒரு எச்சரிக்கை!

இங்கே நான் எழுதியிருப்பதைப் பார்த்தால், ஏதோ டே டிரேடிங்கில் மிகவும் ஈசியாகப் பணத்தை அள்ளி, மூட்டைக் கட்டி, எடுத்துப்போகலாமென்று நினைத்து விடாதீர்கள்! இதுபோல நினைத்து, டே டிரேடிங்கில் மலைபோல் பணத்தை விட்டவர்கள் ஏராளம்! ஜாக்கிரதை!

எனது எண்ணமெல்லாம் ஆங்கிலத்திலேயே இருக்கும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிசை தங்க்லீஷ்லேயும் எழுதி, அது நம் தமிழ் மட்டுமே தெரிந்தவர்களுக்கும் சென்றடையட்டும் என்பதுதான்.

சரிங்க! வழக்கம் போல டைவர்ஜென்ஸ் பற்றிய ஏதேனும் சந்தேகங்களிருந்தால், தயங்காமல் கேளுங்கள்!

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

20130326 RANBAXY Day Trading: Positive Divergence – டே டிரேடிங்கில் பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் – பாகம் 2


ஹலோ!

நேத்து போட்டு வச்சிருந்த RANBAXY சார்ட்டப் பாத்துட்டீங்களா?

மிகப் பெரிய எச்சரிக்கை:

டே டிரேடிங்கே (Day trading) ரொம்ப ரொம்பக் கஷ்டமானது. அதுல பணம் சம்பாதிக்கறத விட, இழப்பதற்கான சான்ஸ்தான் ரொம்ப அதிகம். அதுல போயிட்டு இந்த டைவர்ஜென்ஸ் ரொம்பவே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தறதுக்கான சான்ஸ்கள் இன்னமும் ஏராளம். “டைவர்ஜென்ஸ் பாக்கறதுன்னா மினிமம் ஒரு மணி நேர (Hourly) சார்ட்டுல பாக்கறதுதான் பெட்டர். 5, 15, 30 நிமிஷ சார்ட்டுல பாக்கறது ரொம்பவே ரிஸ்க்”குன்னு சந்தையில இருக்கிற மத்த டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட்கள் எல்லாம் எச்சரிக்கை செய்யறாங்க.

அதனால இந்த டைவர்ஜென்ஸ் கட்டுரைய ஒரு எக்ஸாம்பிள்-ஆ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு, இத Hourly, Daily, Weekly சார்ட்டுல யூஸ் பணக் கத்துக்கோங்க!

 இப்ப நம்ப சார்ட்டுக்குள்ளாற போகலாம்.

இங்க 1#, 2#, 3A# மற்றும் 4A# அப்படின்னு நாலு செங்குத்துக் கோடுகள் போட்டுட்டேன். ஏன்னா, இங்கெல்லாம்தான் ப்ரைஸ் “லோயர் லோ”-வா ஆகியிருக்கு. அதாவது 1-ஐ விட 2 கம்மி; 2-ஐ விட 3A கம்மி; 3A-ஐ விட 4A கம்மி.

படம் 1: RANBAXY பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் குரூப் 1

படம் 1: RANBAXY பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் குரூப் 1

இத ரண்டு குரூப்-ஆ பிரிச்சிக்கலாம். குரூப் 1-ல 1, 2 & 3A-வை எடுத்துக்கலாம். குரூப் 2-ல 3A & 4A-வை தனியா (dhaniya=மல்லி இல்லைங்க; separate-ஆ) எடுத்துக்கலாங்கறேன்!

குரூப் 1-ல ப்ரைஸ் புதிய புதிய கம்மி விலைகளைத் தொடும்போது, MACD histogram bars மற்றும் RSI-யில் மேல் நோக்கிச் செல்லும் வாய்ப்பு தெரியுது.

அதுக்கப்புறம் விலையும் ஏறுது.

குரூப் 2-ல பாத்தோம்னா,

படம் 2: RANBAXY குரூப் 2

படம் 2: RANBAXY குரூப் 2

3A-ஐ விட 4A புதிய “லோ”. ஆனாக்கா, MACD-யின் மூவிங் ஆவரேஜ் லைன்களும், RSI மற்றும் STOC-களும் நல்லா பாசிட்டிவ்வா தெரியுது. அதுக்கப்புறமும் விலை மறுபடியும் நல்லா மேலே ஏறுது. 4A-வுல 425 லெவல்ல இருந்த ஸ்டாக், 435க்கு மேல போய், அதுக்கப்புறம் அதுக்குக் கீழ கொஞ்சம் கரெக்ஷன் ஆகி வந்து, மறுபடியும் மேலே ஏறி, 445, 446-ன்னு வந்திருக்குது.

அதெல்லாம் சரிங்க! இதெல்லாம் பாக்குறதுக்குத்தான் நல்லாருக்கு. ஆனா டிரேட் எடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே எவ்வளவு ரிஸ்க், எவ்வளவு ரிவார்ட்-ன்னு கணக்குப் போட முடியுமான்னு, “முடியாது”ன்னுதான் சொல்லணும்.

மேலும், 2# என்ற இடத்திலும் டைவர்ஜென்ஸ் இருந்தாலும், அதுக்கப்புறமும் ப்ரைஸ் குறைஞ்சிட்டுத்தான் வந்தது. 3A-க்கப்புறம்தான் மேலே ஏறியது. ஆனா, 3A# மற்றும் 4A#-க்களை கம்பேர் செய்யும்போது, ரண்டாவது டைவ்ர்ஜென்ஸ் இடத்திலேயே (அதாவது 4A# குரூப் 2-ல) மேலே ஏறிடிச்சி. ஆனா, குரூப் 1-ல இத மாதிரி 2#-லேயே மேலே ஏறவில்லையே!

எனவே, இந்தக் கட்டுரையானது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்தானுங்க!

Don’t worry! இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு பயிற்சி கொடுக்காம இருப்பேனுங்களா? ஹ..ஹ..ஹா…! 🙂 எல்லா Bank ஸ்டாக்குகளையும் டெய்லி, வீக்லியில ஒரு லுக் விட்டுப் பாருங்க! ஏதாச்சும் டைவர்ஜென்ஸ் எங்கேயாச்சும் சப்போர்ட் இல்லை ரெஸிஸ்டன்ஸ் கிட்டேயிருக்குதான்னும் பாருங்க!

பாருங்க! பாருங்க! பாத்துக்கிட்டேயிருங்க! 🙂

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

20130322 NIFTY Negative Divergence நிஃப்டியின் நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்


ஹலோ

நேற்றைய பதிவிலே, நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் என்றேனே, அதுதான் இப்போதைய பதிவு.

டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence) என்றால் என்ன?

அதாவது, நமது சார்ட்டில் பங்குகளின் விலையானது OHLC மற்றும் வால்யூம் வைத்துக் குறிக்கப்படுகிறது. இந்த விலையின் அடிப்படையிலேயே மேலும் (CCI, MACD, OBV, RSI, STOC, etc, போன்ற) பற்பல இண்டிகேட்டர்களும், ஆசிலேட்டர்களும் (இ & ஆ என்று சுருக்குகிறேனுங்க!) (Indicators & Oscillators) கணக்கிடப்படுகின்றன.

டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் இந்த விலை மற்றும் இ & ஆ ஆகியவற்றின் போக்கை ஒப்பிடுவதே டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படும் தியரி.

சப்போஸ் விலையானது மேல் நோக்கி ஏறுகிறதென்றால், அதிலிருந்து கணக்கிடப்படும் இ & ஆ-வும் மேல் நோக்கித்தான் செல்ல வேண்டுமென்பது நியதி. அதேபோல, விலையானது இறங்குமுகத்திலிருந்தால், இ & ஆ-வும் அதனைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

1. பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் (Positive divergence)

சப்போஸ் ஒரு பங்கின் விலையானது, கீழ்நோக்கி டௌன்டிரெண்டில் இருக்கிறதென்று வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு கால கட்டத்திலே அது வலிமை பெற்று மேலே செல்ல யத்தனிக்கும் போதோ (அல்லது) அந்த டௌன்ட்ரெண்ட் முடிவுக்கு வரும் காலங்களிலோ இ&ஆ-க்களில் வலிமை கூடி, மேல் நோக்கி ஏற ஆரம்பிக்கும். விலையின் போக்கு டௌன்டிரெண்டாக இருந்தாலும், இது வலிமையைக் காட்டுவதால் பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படுகிறது.

2. நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் (Negative divergence)

பாசிட்டிவ்வுக்கு நேரெதிர் நெகட்டிவ் (ஆ! என்ன ஒரு கஷ்டமான கண்டுபிடிப்புங்கறீங்களா?) J.

ஒரு பங்கின் விலை அப்ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது, இ&ஆ-க்களில் டௌன்ட்ரெண்ட் தெரிந்தால் அது அந்த அப்டிரெண்டின் வலிமை குறைந்து வருவதைக் காட்டும் ஒரு அளவுகோலாகக் கருதப்படுகிறது. என்னதான் விலை மேலே சென்றுகொண்டிருந்தாலும், இது நெகட்டிவ் நியூஸ் ஆதலால், நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படுகிறது.

நிஃப்டியின் நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்

இப்போது இந்த நிஃப்டியின் சார்ட்டைப் பாருங்கள். டிச’12-ஜன’13 என்ற இந்த இரண்டு மாத காலகட்டத்திலே, இன்டெக்ஸ் அப்ட்ரெண்டில் பயணிக்கிறது.

அதற்கு நேர்கீழே, MACD, RSI மற்றும் STOC போன்ற இ&ஆ-க்கள் டௌன்டிரெண்டில் (சிகப்பு நிறப் புள்ளிக் கோடுகள்) செல்வதைப் பாருங்கள்.

படம்1: நிஃப்டியின் நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்

படம்1: நிஃப்டியின் நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ்

இந்நிலை காளைகளின் குன்றி வரும் வலிமையைக் காட்டும் அளவுகோலாக கணக்கிடப்படுகிறது.

“சரிங்க! நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்சுன்னு சொல்லி, காளைகளின் வலிமை குறைந்து கொண்டே வருதுன்னு சொல்றீங்க! நான் இப்ப லாங் (long) பொசிஷன்ல நல்ல லாபத்துல இருக்கேன். எப்போ பிராஃபிட் எடுக்கலாம் அல்லது எப்போ ஷார்ட் போகலாம்?” அப்படீன்னு கேக்குறீங்களா? அடுத்த படத்தைப் பாருங்கள்!

படம்2: டைவர்ஜென்சுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் கன்ஃபர்மேஷன் (சிகப்பு நிற அம்புக்குறிகள்)

படம்2: டைவர்ஜென்சுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் கன்ஃபர்மேஷன் (சிகப்பு நிற அம்புக்குறிகள்)

1. மேலே விலையானது டிச’12-ஜன’13 அப்ட்ரெண்ட் லைனை உடைத்துக் கொண்டு கீழே செல்கிறது.

2. அதேபோல MACD, RSI மற்றும் STOC-க்கள் தங்களின் சப்போர்ட் லைன்களை உடைத்துக்கொண்டு கீழே செல்வதையும் பாருங்கள்.

இதிலே, மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னவென்றால், மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிப்புகளான 1 மற்றும் 2 உடைபடுதல்கள், இரண்டு மாத கால நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்சுக்கப்புறம்தான் நடக்கிறது.

இந்த நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்ஸ் என்பது சிக்னல். பிப்’13-இல் உடைபடுதல்தான் கன்ஃபர்மேஷன் (confirmation). இந்தக் கன்ஃபர்மேஷன் கிடைத்த பிறகுதான் நீங்கள் பிராஃபிட் எடுப்பதோ அல்லது/மற்றும் மேலும் ஷார்ட் போவதோ செய்ய வேண்டும்.

என்னங்க! ஏதாவது புரியுதுங்களா? ரொம்பக் குழப்பிட்டேனா? என்னங்க செய்யறது? அதே டயலாக்தானுங்க! “குழம்பின குட்டையிலதாங்க மீன் பிடிக்க முடியுமுங்க”

சரி! ஒரு ஹோம்வொர்க்!

ஹ.ஹ..ஹா… பயந்துட்டீங்களா? சும்மா….! J

1. நெகட்டிவ் டைவர்ஜென்சுக்கு உதாரணமா ஒரு சார்ட் போட்டுட்டேன். பாசிட்டிவ் டைவர்ஜென்சுக்கு LICHousingFinance டெய்லி சார்ட் பாருங்க! ஏதாவது தெரியுதான்னு சொல்லுங்க.

2. இப்ப சொல்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இவ்ளோ நாளா பயங்கர அப்டிரெண்டில இருந்த ஸ்டாக்குகள் எல்லாம் ஞாபகத்திற்கு வருதுங்களா? அதாங்க, நம்ம BATA, TTKPRESTIGE, ITC, ASIANTPAINTS மாதிரியான ஸ்டாக்குகளின் சார்ட்டையெல்லாம் எடுத்துப் பார்த்து ஏதேனும் டைவர்ஜென்ஸ் தெரியுதான்னு பாருங்க! எதுலேயாவது வலிமை குறையுதான்னு சொல்லுங்க!

 

பாருங்க! பாருங்க! நல்லாப் பாருங்க! பார்த்தால் பிடிக்காது; பார்க்கப் பார்க்கத்தான் பிடிக்கும்!

சரிதானுங்களே? J

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்