காளையும் கரடியும் பங்குச்சந்தைப் பயிற்சி வகுப்பு (34EMA ரிஜக்ஷன்)


ஹலோ!

ஒரு டே டிரேடர் என்றால், நாள் பூராவும் டிரேடிங் செய்துகொண்டேதான் இருக்கவேண்டுமா? நீண்ட நாளைய முதலீட்டாளர் என்றால் எப்போதாவது ஒரு சில தடவைகள்தான் பங்குகள் வாங்க வேண்டுமா?

இவர்கள் யாரும் பொசிஷன் டிரேடிங் செய்யலாமா?

கண்டிப்பாகச் செய்யலாம். கீழேயிருக்கும் SESAGOA Fut சார்ட்டினைப் பாருங்கள். இரண்டு SELL மற்றும் ஒரு BUY கண்டிஷன்கள் உருவாகி, இவை மூன்றிலும் பிராஃபிட்டும் (நல்லபடியாக) எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இரண்டாவது SELL & பிராஃபிட் எடுத்தபிறகு, அடுத்த BUY வரும் வரை நாம் எதுவும் டிரேட் எடுக்கவில்லை. ஏனெனில், நமது சிஸ்டம் நம்மை எந்த டிரேடும் எடுக்கச் சொல்லவில்லை.

படம் 1: SESAGOA I-வில் SELL மற்றும் BUY வாய்ப்புகளும், சும்மா "கம்முன்னு" இருக்க வேண்டிய காலமும்

படம் 1: SESAGOA I-வில் SELL மற்றும் BUY வாய்ப்புகளும், சும்மா “கம்முன்னு” இருக்க வேண்டிய காலமும்

இதுபோல சிஸ்டத்தின் விதிமுறைகளின் படி டிரேட் எடுக்குமாறு விதிகள் கூறும்போது டிரேட் எடுப்பதும், மற்ற சமயங்களில் டிரேட் செய்யாமலிருப்பதும் ஒரு நல்ல டிரேடருக்குறிய சிறப்பம்சம்தானே!

அடுத்த படமான TATASTEEL-I-இல் பார்த்தால் அனைத்தும் SELL என்ட்ரிகள்தான்.  அதுவும் நான்காவது SELL-இன்போது ஸ்டாப்லாஸ் அடித்து, மறுபடியும் ஒரு டிரேட் நல்லபடியாக அமைந்துள்ளதைப் பார்க்கலாம்.

படம் 2: TATASTEEL-I-உம் 34EMA ரிஜக்ஷன் ஸ்ட்ராடஜியும்

படம் 2: TATASTEEL-I-உம் 34EMA ரிஜக்ஷன் ஸ்ட்ராடஜியும்