3இன்1 -[4] 20110715 அட்டவணையின் மறு, மறு பார்வை! பேட்டர்ன்களின்


இதற்கு முந்தைய பதிவுகளெயெல்லாம் பார்க்க இங்கே “கிளிக்”கிடவும்.

அனைத்து விபரங்களும் படங்களிலேயே உள்ளன. HCC மட்டும் நான் இங்கே சேர்க்கவில்லை (ஒரிஜினல் லிஸ்ட்டில் இருந்தது). ஏனெனில், சென்ற 22/07 அன்றைய அலசலில் அது எந்தவொரு மூவ்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இருப்பதால், அதனை நீக்கி விட்டோம்.

படம் 1: 3இன்1 CROMPTONGREAV மறுபார்வை

படம் 2: 3இன்1 HDIL மறுபார்வை

படம் 3: 3இன்1 KRBL மறுபார்வை

படம் 4: 3இன்1 M&M மறுபார்வை

படம் 5: SATYAMCOMP 3இன்1 - ஓ மை காட்!

படம் 6: 3இன்1 TITAN மறுபார்வை

3 இன் 1 – [3] 20110715 அட்டவணையின் மறுபார்வை


இது ஏதோ கிரேக்க மொழி என்று நினைப்பவர்களுக்கு சிறிது உதவி செய்வதற்காக, இங்கே முந்தைய மூன்று பதிவுகளின் இணைப்புகள் உள்ளன. இவைகளைப் படித்துப் பார்த்து விட்டு இந்தப் பதிவை படித்தீர்களேயானால், கொஞ்சம் நன்றாகப் புரியும். (கோபம் வேண்டாம், ok?)

  1. குச்சி வரைபடம் அறிமுகம் (OHLC Bar Charts)
  2. 3இன்1 வரைபடப் புதிருக்கான விடை 
  3.  20110715 3இன்1 அட்டவணை

இந்த அட்டவணையிலிருக்கும் பங்குகளில்தான், என்னென்ன நடந்திருக்கு என்று சார்ட்டுகளைப் பார்க்கலாம்.

3இன்1 என்று மட்டுமல்லாமல், TITAN வேறொரு பேட்டர்னிலும் மிக சுவாரஸ்யமான நிலையில் உள்ளது. அதனாலதான் அதைக் கடைசியில கொடுத்திருக்கேன். சஸ்பென்ஸ்! 🙂

-பாபு கோதண்டராமன்

 

படம் 1: 3 இன் 1 15/07 எ.கா.-இன் 22/07 நிலை

படம் 2: 3 இன் 1 HCC

 

படம் 3: 3இன்1 HDIL

படம் 4: 3இன்1 KRBL

 

படம் 5: 3இன்1 M&M

 

படம் 6: 3இன்1 SATYAMCOMP

 

படம் 7: 3 இன் 1 TITAN