3இன்1 -[4] 20110715 அட்டவணையின் மறு, மறு பார்வை! பேட்டர்ன்களின்


இதற்கு முந்தைய பதிவுகளெயெல்லாம் பார்க்க இங்கே “கிளிக்”கிடவும்.

அனைத்து விபரங்களும் படங்களிலேயே உள்ளன. HCC மட்டும் நான் இங்கே சேர்க்கவில்லை (ஒரிஜினல் லிஸ்ட்டில் இருந்தது). ஏனெனில், சென்ற 22/07 அன்றைய அலசலில் அது எந்தவொரு மூவ்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இருப்பதால், அதனை நீக்கி விட்டோம்.

படம் 1: 3இன்1 CROMPTONGREAV மறுபார்வை

படம் 2: 3இன்1 HDIL மறுபார்வை

படம் 3: 3இன்1 KRBL மறுபார்வை

படம் 4: 3இன்1 M&M மறுபார்வை

படம் 5: SATYAMCOMP 3இன்1 - ஓ மை காட்!

படம் 6: 3இன்1 TITAN மறுபார்வை