நம்பர்ஸெல்லாம் எங்களுக்கு ஈஸிங்க… பார்ட் – 2


சென்ற பதிவிலே… அதையே பார்ட் – 1 – ஆக வைத்துக் கொள்வோம்…. நாம் பார்த்தது என்ன? 0 மற்றும் 1 ஆகிய இரு எண்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வகையான எண்களின் தொடர்ச்சியினைக் கண்டு பிடித்தோம். ஆக்ச்சுவலா, நாம எதுவுமே கண்டு பிடிக்கலை. இத்தாலியில், பைசா நகரத்தைச் சேர்ந்த (பைசா நகரத்துச் சாய்ந்த கோபுரம் ஞாபகத்துக்கு வருதுங்களா? J) லெனார்டோ (எ) ஃபிபோனாச்சி என்பவர்தான் இத்தகைய எண்களின் வரிசையைக் கண்டுபிடித்தார். இது ஃபிபோனாச்சி சீரீஸ் (Fibonacci series) என்று மிகப் பிரபலமாக அறியப்பட்டுள்ளது. அப்படியென்ன ஸ்பெஷல் இந்த எண்களில் என்று கேட்கிறீர்களா? கொஞ்சம், கொஞ்சமாகப் பார்க்கலாம்… வாருங்கள்! பை தி வே, முதல் பதிவிலே பிழை திருத்தம் செய்திருக்கிறேன்.

“சொல்லில் குற்றமா? பொருளில் குற்றமா?”

“பொருளில்தான் குற்றம் உள்ளது”

அதைத்தான் நான் திருத்தியுள்ளேன். ஒரு தடவை படித்துப் பார்த்து விடுங்கள். (பார்ட் – 1 படிக்க இங்கே சொடுக்கவும்)

அதற்கு முன், முதல் பதிவிலே நான் கேட்டிருந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இதோ! சரி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்!

1.  ஃபிபோனாச்சி வரிசை எண்கள்

0 மற்றும் 1 – ஐ எடுத்து, இரண்டையும் கூட்டி,

வரும் விடையான 1 – உடன் முந்தைய எண்ணான 1-ஐக் கூட்டி,

இப்போது வரும் 2-உடன் முந்தைய எண்ணான 1-ஐக் கூட்டி,

இப்போது வரும் விடையான 3-உடன் முந்தைய எண்ணான 2-ஐக் கூட்டி,

இப்போது வரும் விடையான 3-உடன் முந்தைய எண்ணான 2-ஐக் கூட்டி,

இப்போது வரும் விடையான 5-உடன் முந்தைய எண்ணான 3-ஐக் கூட்டி,,,,,, ஷப்பாஆஆடாஆஆ….மிடில…. ரொம்ப சிம்பிள்ங்க… இதோ அந்த எண்கள்!

அட்டவணை 1 - யான் பெற்ற இன்பம் .. பெறுக இவ்வையகம்! ஃபிபோனாச்சி எண்கள் வரிசை

அட்டவணை 1 – யான் பெற்ற இன்பம் .. பெறுக இவ்வையகம்! ஃபிபோனாச்சி எண்கள் வரிசை

இப்படி தொடரி போல நீண்டு கொண்டே செல்கின்ற வரிசைக்கு 0 மற்றும் 1-தான் ஆரம்பப் புள்ளிகள். மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை 1-இன் கடைசி நீள் வரிசையிலிருக்கும் 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, … என்ற எண்களை கவனித்துப் பார்த்தீர்களேயானால், முதலிரண்டு எண்களான 0 மற்றும் 1-ஐத் தவிர மற்ற எண்கள் அனைத்துமே அதற்கு முந்தைய இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக அமைந்திருப்பதைப் பார்க்கலாம். இவ்வாறு இந்த ஃபிபோனாச்சி எண் வரிசையைக் கணக்கிடுவதுதான் முதல் படி. இன்னமும் நாம் பல்வேறு படிகளைக் கடக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை நிறையவே இருக்கின்றன. அதிலே இரண்டு ஸ்பெஷல் காரணிகளை நீங்கள் அல்ரெடி கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள். ஆம்! உங்களின் ஹோம்வொர்க்தான். விடை கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள்தானே?

பகுதி 2 – அ மற்றும் ஆ

என்ன செய்யவேண்டுமெனச் சொல்லியிருந்தேன்?

//ஒரு எண்ணை அதற்கு முன்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்கவும்.

அதேபோல, ஒரு எண்ணை அதற்குப் பின்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்கவும்

//

முதலில் ஒன்று சொல்லியாக வேண்டும். இனிமேல் வரும் இந்தப் பயிற்சிகளுக்கு “0” தேவையில்லை. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …. என்ற வரிசையினை உபயோகித்துக் கொள்ளலாம்.

அடுத்து நான் இனி வரும் அட்டவணைகளில் குறிப்பிட்டிருக்கும் F1, F2, F3 என்பது என்னவென்று சொல்லி விடுகிறேன். எந்த ஓர் எண்ணை எடுத்துக் கொண்டாலும் அது F1 என்று அர்த்தம். அதற்கடுத்த எண் F2; மற்றும் மூன்றாவது எண் F3. அதாவது,

5 – F1 என்றால், 8 – F2; 13 – F3

21 – F1 என்றால், 34 – F2; 55 – F3. இது புரிகிறதா?

இப்போது பகுதி “2-அ” பயிற்சியில் ஒரு எண்ணை அதற்கு முன்னால் உள்ள பெரிய எண்ணால் வகுக்க வேண்டும். F1/F2

பகுதி “2-ஆ” பயிற்சியில் ஒரு எண்ணை அதற்குப் பின்னால் உள்ள சிறிய எண்ணால் வகுக்க வேண்டும். ரொம்ப சிம்ப்பிளாக F2/F1 என்று வைத்துக் கொள்வோம். இதோ அட்டவணை 2

அட்டவணை 2 - F1/F2 & F2/F1

அட்டவணை 2 – F1/F2 & F2/F1

F1/F2 என்று சிறிய எண்ணை, அதற்கடுத்தாற்போல் வரும் பெரிய எண்ணால் வகுக்கும்போது, முதல் ஏழு எண்களுக்குப் பிறகு 0.618 என்ற ரேஷியோவில் நிலை கொண்டு விட்டதைக் காணலாம். இதுதான் கணித உலகில் கோல்டன் ரேஷியோ (Golden ratio) எனப்படுகிறது.

F2/F1 என்று ஒரு பெரிய எண்ணை, அதற்குப் பின்னாலிருக்கும் சிறிய எண்ணால் வகுக்கும்போது, முதல் எட்டு எண்களுக்குப் பிறகு 1.618 என்ற ரேஷியோவில் நிலை கொண்டு விட்டதைப் பாருங்கள்!

இதுதானே உங்களின் விடையும்?

பகுதி 3 – F1/F3 & F3/F1

// என்ன ஒரு வித்தியாசமென்றால், ஒரு எண்ணை, அதற்கு இரண்டு எண்கள் முன்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்க வேண்டும்.//

இதனை F1/F3 என்று எழுதிக் கொள்ளலாம்தானே?

// ஒரு எண்ணை அதற்கு இரண்டு எண்கள் பின்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்க வேண்டும்.//

இது F3/F1 ஆகும். F1, F2 & F3 கான்செப்ட்டை ஏன் அறிமுகப்படுத்தினேனென்று இப்போது புரிகிறதா? இதோ அட்டவணை 3

அட்டவணை 3 - F1/F3 & F3/F1 ரேஷியோக்கள்

அட்டவணை 3 – F1/F3 & F3/F1 ரேஷியோக்கள்

இந்த ரேஷியோக்களையும் பார்த்தால், F1/F3-யில் ஆறு வகுத்தல்களுக்குப் பிறகு, 0.382 என்றதொரு நிலையான ரேஷியோவில் நிற்கிறது. F3/F1-இல் எட்டு வகுத்தல்களுக்குப் பிறகு அனைத்துமே 2.618 என நிலை கொண்டுள்ளது.

நான் போட்டிருக்கும் கணக்கீடுகள் சரியா? உங்களின் விடைகளும், என்னுடைய விடைகளும் சரியாக அமைந்திருக்கின்றனவா?  நீங்கள் சரி பார்த்துச் சொல்லுங்கள், நான் சரியாகப் போட்டுள்ளேனா என்று!

இன்றைக்கு இத்துடன் போதும்….

வீட்டுப்பாடம்! சந்தோஷம்தானே?

வீட்டுப்பாடம்! சந்தோஷம்தானே?*****

 

அன்புடன்,

பாபு கோதண்டராமன்

பார்ட் 1

பார்ட் 3 (வரும்)

பார்ட் 4 (வரும்)

Advertisements

திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லுங்க…


ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி போனேனோ, அப்படியே திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லுங்க…..!

ஹலோ! வணக்கம்! எதைப் பத்தி பத்தி, பத்தியா எழுதலாம்னு நெனைச்சா, எனக்கு நம்பர்ஸ் பத்தி எழுதலாமேன்னு தோணுச்சி. அதுவும் ரொம்ப நாளைக்கப்புறம் பாக்குறதனால ரொம்ப ஈசியாவே ஒண்ணும் ஒண்ணும் ரெண்டுன்னு ஆரம்பிக்கலாம். சரீங்களா?

1 -இல் ஆரம்பிப்போம். இதனுடன் 1-ஐக் கூட்டுவோம்

1 + 1 = 2

இதை வரிசைப்படுத்தி எழுதினால் 1,1,2

கருத்துப் பிழை: 

தெய்வக் குத்தம் ஆகிடிச்சிங்க! மன்னிச்சிடுங்க! நாம் ஆரம்பிப்பது 1-லிருந்து என்று எழுதியுள்ளேன். ஆக்ச்சுவலா, 0-விலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதாவது 0-வையும், அதற்கடுத்த எண்ணான 1-ஐயும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இவ்விரண்டு எண்களையும் கூட்டினால்,

0 + 1 = 1 என வருகிறது. இதனை வரிசைப்படுத்தி எழுதினால்,

0, 1, 1 என்று வருகிறது.

இதில் விடையாக (இதனை நீங்கள் ‘வடையாக’ எனப் படித்தால் கம்பெனி பொறுப்பாகாது) 🙂 வந்த 1-ஐயும், அதற்கு முந்தைய எண்ணாயுள்ள ஒன்றையும் கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும்.

1 + 1 = 2 என வருகிறது. இப்போது இதுவரையிலும் உபயோகப் படுத்திய எண்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதினால்,

0, 1, 1, 2 என வருகிறது.

(உஷ்… அப்பாடாஆஆ! தெய்வக் குத்தம் நீங்கிடிச்சிங்க! இனிமேல் ஒரிஜினல் தொடர்கிறது!)

இப்போது இந்த 2-ஐயும் அதற்கு முந்தைய எண்ணான 1-ஐயும் கூட்டுவோம்.

2 + 1 = 3

வரிசைப்படுத்தி எழுதினால் 0, 1, 1, 2, 3

இப்போது மூன்றுடன் அதற்கு முந்தைய எண்ணான 2-ஐக் கூட்டுவோம்

3 + 2 = 5

மறுபடியும் வரிசைக்கிரமமாக எழுதினால் 0, 1, 1, 2, 3, 5 என்று வருகிறது. அடுத்து 5-ஐயும் அதற்கு முந்தைய எண்ணான 3-ஐயும் கூட்டுவோம்.

5 + 3 = 8

இப்போது அனைத்து எண்களையும் வரிசைப்படுத்தி எழுதினால் 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 என்று வருகின்றது.

இதுதான் உங்களுக்கு வீட்டுப்பாடம். ஆமாம்! உங்களுக்கேத் தெரியும். நான் ஹோம்வொர்க் கொடுத்துக் கற்றுக் கொள்ள வைப்பவனென்று. அதுவும், இன்று ஆடிப்பெருக்கு, ஆடி அமாவாசை மற்றும் குருப்பெயர்ச்சி நல்ல விசேஷமான நாள். இதில் நம்பிக்கையுள்ளவர்களும் சரி, நம்பிக்கையில்லாதவர்களும் சரி, இந்த எண்களைப் பற்றிப் புதிதாக இன்று தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கலாம்.

வீட்டுப்பாடத்திற்கு வருவோம். இதுபோல, 8-ஐயும் அதற்கு முந்தைய எண்ணான 5-ஐயும் கூட்டுங்கள். அதன் பின் வரும் விடையுடன் 8-ஐக் கூட்டுங்கள். அப்படித் தொடர்ந்து கூட்டிக் கொண்டே வந்து, வரும் எண்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதி வாருங்கள்.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …….. என்று குறைந்த பட்சம் ஒரு 50-60 எண்களையாவது வரிசைப் படுத்துங்கள். ரொம்ப ஈசிதாங்க! இப்பத்தான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கையில இருக்கே. இது வீட்டுப்பாடத்தில் பகுதி 1

இப்போது பகுதி 2-ற்கு வருவோம்.

ஒரு எண்ணை அதற்கு முன்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்கவும்.

அதேபோல, ஒரு எண்ணை அதற்குப் பின்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்கவும்

அதாவது

1/1 = ?

2/1 = ?

3/2 = ?

5/3 = ?

8/5 = ?

13/8 = ?

இப்படி நீங்கள் கண்டு பிடித்த/ கணக்கிட்ட அந்த 50-60 வரிசை எண்களுக்கும் இந்த மாதிரியான (பெரிய எண்/ அதற்கு முந்தைய சிறிய எண்) விகிதத்தைக் கணக்கிடவும். (இது பகுதி 2 – அ)

இப்போது பகுதி 2-ஆ என்னவென்றால், (ஒரு எண்/ அதற்குப் பின்னால் வரும் பெரிய எண்) என்ற விகிதத்தைக் கண்டுபிடியுங்கள். கீழே பாருங்கள்!

1/1 = ?

1/2 = ?

2/3 = ?

3/5 = ?

5/8 = ?

8/13 = ?

என்ன புரிகிறதா? இது வரைக்கும் ஈசிதான். அடுத்த பகுதி-3-உம் ஈசியாகத்தானிருக்கும். (கைப்புள்ள மைண்ட் வாய்ஸ்: என்னாது? பகுதி 3-ஆஆஆஆஆ?) 🙂

பகுதி 3

இதிலும் (அ), (ஆ) பிரிவுகள் உண்டு, பகுதி-2 போலவே.

அதே விகிதங்கள் உண்டு, பகுதி-2 போலவே!

என்ன ஒரு வித்தியாசமென்றால், ஒரு எண்ணை, அதற்கு இரண்டு எண்கள் முன்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்க வேண்டும்.

3-அ)

2/1 = ?

3/1 = ?

5/2 = ?

8/3 = ?

13/5 = ?

….

3-ஆ)

ஒரு எண்ணை அதற்கு இரண்டு எண்கள் பின்னால் உள்ள எண்ணால் வகுக்க வேண்டும்.

1/2 = ?

1/3 = ?

2/5 = ?

3/8 = ?

5/13 = ?

8/21 = ?

….

….

இவ்ளோதாங்க இன்னைக்கு வீட்டுப்பாடம். இதெல்லாம் போட்டுப் பாத்துட்டுச் சொல்லுங்க. ஏதாச்சும் புரியலைன்னாலும் கமெண்ட்டிடுங்க. ஒரு பத்துப் பதினைந்து பேராவது (இது பற்றித் தெரியாமலிருந்து, இப்போதுதான் இது என்ன மாதிரியான கணக்கு முறை என்று யோசிப்பவர்கள்) கமெண்ட் போடுங்க. பெருசா விடையெல்லாம் எழுத வேண்டாம். “நான் போட்டுட்டேன். இது எதற்கு”ன்ற மாதிரி எழுதினாலே போதும். இவை என்ன மாதிரியான எண்கள், இவற்றின் முக்கியத்துவமென்ன? இவற்றிற்கும், காளையும், கரடிக்குமென்ன சம்மந்தம்? என்றெல்லாம் இனி வரும் நாட்களில் பேசலாம்.

பகுதி 1, பகுதி 2 – அ & ஆ மற்றும் பகுதி 3 – அ & ஆ. ஒரு டைரி, ஒரு பேனா/பென்சில், ஒரு கால்குலேட்டர் இருந்தால் போதும; போட்டுடலாம். எக்ஸெல் தெரிந்திருந்தாலும் …….

மகிழ்ச்சி!

பார்ட் – 2 (இங்கே சொடுக்கவும்)

+++++++++

நீண்ட நாட்களுக்குப் பின்,

பாபு கோதண்டராமன்

 

 

..

 

 

SEBI செய்ய வேண்டியதென்ன? பாகம் 1


2014, டிசம்பர் 1-இலிருந்து அமலுக்கு வந்துள்ள புதிய விதியின் படி செபியிடம் பதிவு பெற்ற அனாலிஸ்ட்கள் மட்டுமே பங்குகளைப் பற்றி வாங்க, விற்க ஆலோசனைகளைத் தெரிவிக்கலாம். இது மிகவும் நல்லதுதான். இதை விட செபி கவனிக்க வேண்டிய மிகவும் முக்கியமான விஷயமொன்று இருக்கின்றது. அதுதான் இன்சைடர் டிரேடிங் – அதுதாங்க “உள்குத்து வேலை” என்று நாம் செல்லமாகச் சொல்வது.

கடந்த 2014 இறுதியில் நடந்த இரண்டு பங்குகளின் விலை ஏற்ற, இறக்கங்கள் நமது இந்தியச் சந்தையிலும் இந்த மாதிரி இன்ஸைடர் டிரேடிங் இருக்கின்றனவா என்ற சந்தேகங்களை முதலீட்டாளர்களின் மனதில் எழுப்பியுள்ளன. அவை என்னவென்று கீழே பார்க்கலாம்.

டெக் மஹிந்த்ரா (TECHMAHINDRA)

கடந்த 2014, நவம்பர் 20-ஆந் தேதியன்று (வியாழக்கிழமை) மாலை 4 மணிக்கு (பங்குச்சந்தை அலுவல்கள் முடிவடைந்த பின்னர்), பிரஸ் மீட் வைக்கப்போவதாக டெக் மஹிந்த்ரா நிறுவனம் அறிவித்தது. கீழேயிருக்கும் ட்விட்டர் தகவலில் இதனை சி‌என்‌பி‌சி டி‌வி18-இன் தொகுப்பாளர் சோனியா ஷெனாய் தெரிவித்திருந்தார். (இது 20/11/2014 3:34PM-இல் ட்வீட் செய்யப்பட்டுள்ளது)

TechMahindra 4pm announcement TWEET by Sonia Shenoy

 

 

இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதென்றால், சாதாரண மக்களாகிய நமக்கும், பிரஸ் மற்றும் மீடியாவிற்கும், 20/11/2014 மாலை 4 மணிக்கப்புறம்தான் டெக்மஹிந்த்ரா நிறுவனம் என்ன சொல்லப்போகிறதென்று தெரியவரும். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமேயில்லைதானே?

ஆனால், அதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, 2014 நவம்பர் 19-ஆந்தேதியன்று அப்பங்கின் விலையில் என்ன நடந்ததென்று பார்க்கலாம். நவ. 18 அன்று 2596.75-இல் முடிவடைந்த பங்கு, அடுத்தநாள் நவ. 19 அன்று 2627.25 என்ற விலையில் வர்த்தகமாகத் தொடங்கியது. இங்கே முக்கியமாக பங்கின் விலையினைப் பார்க்காமல், ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டில் டெக்மஹிந்த்ரா நவம்பர் சீரிஸ் 2700 கால் ஆப்ஷன் சார்ட்டை கவனிக்கலாம். (கீழேயிருப்பது ஹவர்லி சார்ட்)

2014 11 20 TECHM14NOV2700CE OI buildup

19/11 – ஓபன் 12. 50 அன்றைய லோ: 7.95

அதுவும் அன்றைய தேதியில் பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு மேலாக இந்தக் கால் ஆப்ஷனின் ஓபன் இண்டரெஸ்ட் (OI) உயர்ந்து, விலையும் மேலே ஏறியுள்ளதைப் பார்க்கலாம். (படத்தில் வட்டமிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது)

20/11 – க்ளோஸ்: 51.40 அன்றைய ஹை: 61.00

ஆக இந்த இரண்டு நாட்களில் குறைந்த பட்ச விளையான 7.95-லிருந்து அடுத்த நாள் அதிக பட்சமாக 61.00 வரை சென்றதில், 20-ஆந்தேதி முக்கியமான அறிவிப்பு வரப்போகிறதென்று முன்னரேயே தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே முக்கியமான தொடர்பிருக்கலாம் அல்லவா? 20-ஆந்தேதி மாலை 4 மணிக்கு பிரஸ் மீட் இருக்கிறதென்று 20/11 அன்றுதான் கம்பெனியும் மீடியாவிற்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படியிருக்கும் நிலையில் 19-ஆந்தேதியே ஓபன் இண்டரெஸ்ட் உயர்ந்து, 2700 கால் ஆப்ஷன் விலையும் உயர்ந்ததை செபி கண்டிப்பாக விசாரணை செய்ய வேண்டும்.

அஹ்மத்நகர் ஃபோர்ஜிங்க்ஸ் (AHMEDFORGE)

இது ஒருபக்கமிருக்க, ரிலையன்ஸ் போன்று, சந்தை முடிந்த பின்னர்தான் தங்களது நிதிநிலை அறிக்கையினை வெளியிடும்  வழக்கம் பல நிறுவனங்களுக்கு உண்டு. 2014, நவம்பர் 24 அன்று அஹ்மத்நகர் ஃபோர்ஜிங்க்ஸ் (AHMEDFORGE) நிறுவனமும் சந்தை முடிந்த பின்னர் தனது நிதிநிலை அறிக்கையை அறிவிப்பதாய் செய்தி வெளியானது. ஆனால், 24-ஆந்தேதியன்றே அந்தப் பங்கின் விலை 8.7% குறைந்து 452.45 என்ற அளவிலே முடிந்தது. அன்றைய நிதிநிலை அறிக்கையும் மார்க்கெட் முடிந்த பின்னர்தான் வெளியிடப்பட்டது. அதுவும் மோசமாக இருந்த காரணத்தால், அடுத்த நாளிலிருந்து மேலும் விலை கீழேயிறங்கத் தொடங்கி (19/12/2014 நிலவரப்படி) 353.55 என்று வர்த்தகமாகிக் கொண்டிருக்கின்றது.

2014 11 24 AHMEDFORGE result day 8 p 74 pc fall

சில்லறை வர்த்தகர்களாகிய நமக்கு இதிலேயிருக்கும் பாதகமான விஷயமென்ன? 2014, நவ. 24-இல் சந்தை நடந்துகொண்டிருக்கும்போதே ஏற்பட்ட விலைச்சரிவிற்கு என்ன/யார் காரணம்? கண்டிப்பாகச் சில்லறை வர்த்தகர்களால் அந்த அளவிற்கு விலையினைக் கீழே கொண்டு வரமுடியாது. மார்க்கெட் முடிந்தபின்னர் வரவிருக்கும் மோசமான நிதிநிலையறிக்கையினைப் பற்றி நன்கு தெரிய வந்தவர்களால் மட்டுமே மார்க்கெட் நடந்து கொண்டிருக்கும்போதே அந்த நிறுவனப் பங்குகளை விற்று, வெளியேற அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு.

இன்ஸைடர் டிரேடிங் என்பது பங்குகளை வாங்கி அல்லது விற்று இலாபம் சம்பாதிப்பது மட்டுமல்ல. டெக்மஹிந்த்ரா2700 கால் ஆப்ஷன் போன்று ஆப்ஷன் மார்க்கெட்டிலும் இலாபம் சம்பாதித்துப் போய்க்கொண்டேயிருக்கலாம்.

அது சரி! இந்த உள்குத்து வேலைகளை யார் செய்திருக்கலாம்? நிறுவன அதிபர்களோ, மேலிருந்து கீழ் வரை உள்ள நிறுவன ஊழியர்களோ, அவர் தம் உறவினர்களோ, நண்பர்களோ, அல்லது நிறுவனம் வெளியில் தொடர்பு வைத்திருக்கும் தணிக்கை நிறுவனம் இப்படி யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இவற்றைத்தான் செபி அதிக கவனம் செலுத்தி, விசாரணைகள் நடத்தி, தவறுதல் செய்யும் நிறுவனகளின் மீதும் நிறுவன அதிபர்கள் மீதும் வழக்குத் தொடர்ந்து தகுந்த தண்டனை வழங்கினால்தான் சில்லறை வர்த்தகர்களின் நம்பகத்தன்மையைப் பெறமுடியும். இவை போன்று மேலும் நடக்காமலும் தடுக்க முடியும்.

செய்யுமா செபி?

Linear சார்ட்டில் ட்ரெண்ட்லைன் பிரேக்அவுட்; Log-இல்?


சிம்பிள்தான்!

நிஃப்டி 8800FebPE சார்ட்

2015 02 13 tamil NF8800pe will u trade this bo with divergence

 

 

2015 02 13 tamil NF8800pe log scale will u trade this bo with divergence

2015 02 06 HAVELLS ஹெட் & ஷோல்டர் பேட்டர்ன்


என்ஜாய்!

2015 02 06 HAVELLS HnS

2015 02ALBK ஃப்யூச்சர் 30 நிமிட சார்ட்டில் ஒரு காஜு கட்லி இருக்கின்றது!


Kaju katli      இது டைமண்ட் பேட்டர்ன் என்று சொல்வார்கள். மேலே சென்றால், மேலேயும், சப்போர்ட்டை உடைத்துக் கீழே சென்றால், கீழேயும் செல்லலாம்!

2015 02 06 ALBK Fut 30 min diamond pattern

ஃபோகஸ் … ஃபோகஸ் …. ஆன் லீடர்ஸ்


இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா….

கெடைக்கப்போற பலாக்காய விட கையில இருக்குற கலாக்காயே மேல்! இதுல ரொம்ப முக்கியமான சொல் : லீடர்ஸ்!

செக்டார் லீடர்ஸ்ல இதுவரைக்கும் SIP ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா? என்ன நான் சொல்றது?

Trading card 395 buy more of what you have LEADERS